18-03-12

Vier tentoonstellingen trekken Trudo-jaar op kruissnelheid

trudo-jaar.jpgSINT-TRUIDEN (KerkNet) – Het Trudo-jaar van Sint-Truiden komt vandaag zondag 18 maart op kruissnelheid met de opening van vier tentoonstellingen, waarin heiligen die met de stad verbonden zijn, centraal staan. De feesten voor de heilige Trudo worden om de zeven jaar gehouden. Aanvankelijk was het Trudo-jaar opgebouwd rond de ommegang in de stad voor de patroonheilige, die de kleine nederzetting vanuit de abdij deed openbloeien tot een volwaardige stad. Tegenwoordig is er een volwaardig feestjaar voor Sint-Trudo, met verschillende tentoonstellingen en culturele manifestaties als blikvanger. 


Met de ommegang van eind november werd het startschot van het feestjaar gegeven in Sint-Truiden, de zesde monumentenstad van Vlaanderen. In de tentoonstelling ‘Christina en Lutgardis’ staan twee Sint-Truidense vrouwen uit de jaren 1200 en hun verhaal centraal. In de expo in de Begijnhofkerk is een reproductie van de twaalfde-eeuwse doopvont uit Wellen de blikvanger. Het origineel staat vandaag in het Metropolitan Museum of Art in New York. Volgens de overlevering zou de heilige Christina de Wonderbare zich in deze doopvont hebben ondergedompeld. Daarna veranderde haar leven voorgoed. Dankzij de Truiense firma Impermo en met medewerking van de erfgoedcel werd in China een reproductie van de doopvont in blauwe steen gemaakt.

In het museum de Mindere opent de tentoonstelling ‘Clara van Assisi, een sterke vrouw’. De opening gebeurt net achthonderd jaar nadat de heilige Clara haar ouderlijke huis ontvluchtte en zich aansloot bij St.-Franciscus. Talrijke kunstwerken belichten in de expo de figuur van Clara en haar spiritualiteit. Naast kloosterkunst zijn er in deze tentoonstelling ook schilderijen van oude meesters, enkele bijzondere beelden en hedendaagse kunstwerken te zien. 

Daarnaast is er ook nog een tentoonstelling over de bezittingen van de abdij op de abdijsite en een tentoonstelling over de relieken van Sint-Trudo en Eucherius in de schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Grote Markt van Sint-Truiden. De vier tentoonstelling blijven nog geopend tot zondag 17 juni.

De commentaren zijn gesloten.