18-03-12

Parochies bidden voor slachtoffers busramp in Zwitserland

gebed.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Vrijdag werd in het hele land een dag van nationale rouw en een stiltemoment gehouden voor de 28 slachtoffers van de busramp in Zwitserland. Om 11 uur kwam het openbare leven in het hele land een minuut tot stilstand. Daarna werden overal de rouwklokken van kathedralen en kerken geluid.


Dit weekend wordt in eucharistievieringen en woord- en gebedsdiensten in het hele land gebeden voor de slachtoffers, hun families en al wie erbij betrokken zijn. Een gebedsintentie, opgemaakt door het parochievicariaat van het bisdom Hasselt, is aan de verantwoordelijken van alle parochies in ons land bezorgd als teken van verbondenheid en solidariteit met de slachtoffers en al wie hen lief is. 

De tekst van de gebedsintentie luidt:

“Laten wij bidden voor de slachtoffers van de busramp in Zwitserland. 
Voor alle slachtoffers van oorlog, geweld en natuurrampen
en voor allen die deze week gestorven zijn: 
dat hun leven niet tevergeefs is geweest
en dat zij mogen thuiskomen in Gods eeuwige liefde.

Bidden wij ook voor hun families en vrienden, voor de schoolgemeenschappen, 
dat ze zich gedragen weten in deze moeilijke tijd.
Bidden wij voor de gewonden: dat zij genezen 
en dat allen deze traumatische ervaring een plaats kunnen geven in hun leven."

De commentaren zijn gesloten.