28-02-12

Gezinnen moeten voortrekkersrol spelen bij herkerstening van Europa

synode.JPGROME (KerkNet) – Bisschoppen hebben tijdens een voorbereidende bijeenkomst voor de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie hun bezorgdheid uitgesproken over de falende geloofsoverdracht in het geseculariseerde westen. Tegelijk beklemtonen zij de fundamentele rol van de gezinnen in onze samenleving bij de overdracht van het geloof. Priesters moeten beseffen dat vele gelovigen, ook als die wel nog praktiseren, niet langer over de fundamentele geloofskennis beschikken. Daar kunnen zij op inspelen door in hun preken opnieuw meer aandacht te besteden aan de basiskennis van het geloof en de geloofspraktijk. Een bondgenootschap van katholieke gezinnen en de catechese van de katholieke Kerk via de liturgie, parochies en nieuwe bewegingen moet het geloof een nieuw elan geven. 


De bisschoppen van het secretariaat voor de Bisschoppensynode werkten tijdens hun bijeenkomst in Rome het werkdocument uit voor de synode van 7 tot 28 oktober. Daarin schijven zij dat het door de paus uitgeroepen ‘Jaar van het geloof’, van 11 oktober 2012 tot 27 november 2013, een goede gelegenheid biedt om de inspanningen voor de geloofsverkondiging te versterken. Gisteren nog publiceerde de Franstalige omroep RTBF de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat 70% van de Belgische jongeren beneden de 18 jaar geen enkele band meer heeft met de katholieke Kerk. Nauwelijks de helft van de Belgen noemt zich nog gelovig en minder dan 5% (*) gaat nog wekelijks naar de mis.


* "In België zijn er 8,7 procent wekelijks pratikerende katholieken. Het cijfer van 3 procent waarover de RTBf eerder berichtte, was blijkbaar fout..." (Persdienst Aartsbisdom)

De commentaren zijn gesloten.