26-02-12

Comboni-missionarissen: 'Europa is missiecontinent'

danielecomboni.gifBRUSSEL (KerkNet/ChristianPost/Zenit) – Een 50-tal Italiaanse missionarissen van de Congregatie van de Zonen van het Heilig Hart, beter bekend als de Comboni-missionarissen of de combonianen, engageerde zich van 7 tot 17 februari in Rome voor een nieuwe verkondiging en een sterkere aanwezigheid in Europa. Tijdens hun kapittel bogen zij zich over de plaats van hun congregatie in de samenleving. 


De congregatie werd in 1867 door de heilige Daniele Comboni gesticht met het oog op de verkondiging in de missies, in het bijzonder in Centraal-Afrika. Missionarissen worden in die ontwikkelingslanden vaak geconfronteerd met een mensonterende armoede, groot sociaal onrecht en een strijd tegen ziekten en epidemieën die niet te winnen lijkt. Het ontbreekt er ook vaak aan degelijk onderwijs om Afrikaanse jongeren een echte toekomst te geven. Vicaris-generaal Alberto Pelucchi: “Maar in Europa stellen wij vandaag een armoede vast, die misschien nog groter is. Europa is arm geworden aan waarden en zingeving en het bezit het onvermogen om zijn materiële rijkdom te delen.” De vicaris-generaal steunt volmondig het project van de paus voor een nieuwe evangelisatie. Maar dat vereist dat vele nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. 

Volgens de Eurobarometer van 2005 gelooft 52 procent van de Europeanen in God. In landen als Zweden bedraagt dat aantal nauwelijks nog 23 procent. De missionarissen concluderen dat Europa nu zelf missiecontinent is geworden. Omdat er zich in Europa echter ook steeds meer migranten vestigen, dienen zich anderzijds ook nieuwe kansen aan op het vlak van de nieuwe evangelisatie. Volgens Mary Bertolini, communicatieverantwoordelijke van de Comboni-missionarissen, moeten die nieuwe migranten, voor wie Europa hun nieuwe thuis is, een drijvende kracht worden achter de nieuwe evangelisatie. Dat moet ervoor zorgen dat God ook in het Europese continent niet wordt vergeten.

De commentaren zijn gesloten.