24-02-12

MGR. LÉONARD: ‘ER ZIJN VRAGEN DIE LEVEND GEHOUDEN MOETEN WORDEN’

BRUSSEL (KerkNet/KatholiekNieuwsblad) – Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, spreekt in het Nederlandse ‘Katholiek Nieuwsblad’ nogmaals zijn verwondering uit over de recente ophef die de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek ‘Handelen als christen in leven en wereld’ in Vlaanderen veroorzaakte. “Over de Franstalige versie in september vorig jaar was er hoegenaamd geen polemiek of ophef”, zegt de aartsbisschop.


Volgens mgr. Léonard is het niet de taak van de Kerk om aan politiek te doen. “Maar elke burger, ook een bisschop, heeft het recht zich uit te spreken over wat er op het spel staat in de politiek.” Een democratie die ervan overtuigd is dat zodra een wet is gestemd, die een absolute waarheid is, noemt hij 'arrogant': “Hoe zouden de burgers ooit kunnen protesteren tegen een wet als het tevoren al vaststaat dat die wet onberispelijk is? Dan is er geen plaats meer voor kritiek”. En hij kant zich tegen de ideologie “dat wijzelf nieuwe rechten kunnen produceren die feitelijk haaks staan op de natuurwet.”

In het interview geeft mgr. Léonard ook inzicht in zijn motivatie om zich ondanks alle kritiek toch te blijven uitspreken: “Wij hebben mensen nodig die de aandacht vestigen op bronnen van inspiratie om de dimensie van transcendentie niet te laten verdwijnen uit onze cultuur. Daarom vind ik het debat heel belangrijk. Er zijn vragen die levend gehouden moeten worden in de samenleving.”

Stem hier voor de PERSOON VAN HET JAAR

16:41 Gepost door Wally in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: andré-joseph léonard, boeken, belgië, democratie, natuurwet, politiek, cultuur | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.