19-02-12

Een consistorie met verrassingen

consistorie.JPGROME (KerkNet) – Paus Benedictus XVI heeft zaterdagmorgen tijdens een gewoon consistorie 22 nieuwe kardinalen gecreëerd. Hij riep de aanwezige kardinalen op om de Kerk met liefde en kracht te dienen en hij spoorde hen aan om bij het bestuur van de wereldkerk nauw samen te werken. Daarbij moeten zij steeds de zending, problemen en pastorale bekommernissen van de hele Kerk voor ogen te houden. “Richt U steeds op Christus, ook als zijn logica een andere is dan die van de wereld.” Daarna overhandigde hij de kardinalen hun rode bonnet, hun ring met de afbeelding van de heiligen Petrus en Paulus en een oorkonde. Hij wees hen tevens een titelkerk in Rome toe. De Belgische kardinaal Julien Ries kreeg de Sint-Antonius van Paduakerk (Circonvallazione Appia) toegewezen.


De lijst van de kardinalen bevat enkele verrassingen, zowel wat betreft de nieuwe kardinalen als de namen die niet op de lijst voorkomen. Bijzondere kardinaalscreaties zijn die van aartsbisschop Woelki van Berlijn (nauwelijks 54 en daarmee ook de jongste kardinaal) en die van onze 92-jarige Franstalige landgenoot Julien Ries. Zijn kardinaalscreatie is een blijk van waardering van de paus voor het indrukwekkende oeuvre van de Belgische theoloog en antropoloog. De opmerkelijkste ontbrekende namen zijn die van aartsbisschop Diarmuid Martin van Dublin, die na jarenlange ervaring in de Vaticaanse diplomatie naar Ierland werd gestuurd om er de strijd tegen seksueel misbruik te leiden. Ook aartsbisschop Rini Fisichella , de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, moet nog wachten op zijn kardinaalshoed.

Een op drie stemgerechtigden is curiemedewerker

Ongewoon is de kardinaalscreatie van een groot aantal curiemedewerkers, met ook curieleden van minder belangrijke dicasteries. Curiemedewerkers vormen vanaf dit consistorie een derde van de stemgerechtigde kardinalen, al bereiken enkelen weldra de leeftijd van tachtig jaar. Volgens de Amerikaanse Vaticanwatcher John Allen wordt de kans daardoor bijzonder groot dat de volgende paus, net als kardinaal Joseph Ratzinger, uit de kring van nauwe medewerkers van de paus afkomstig is. Een zekerheid is dat echter allerminst, want het resultaat van een conclaaf is zelden voorspelbaar. Bovendien bestaat grote rivaliteit tussen Italiaanse kardinalen, die in de leiding van de wereldkerk nog steeds stevig zijn vertegenwoordigd. Met zeven nieuwe kardinalen vormen de Italianen overigens een vierde van de kiesgerechtigde kardinalen. Volgens Vaticanwatchers zou dat vooral de kandidatuur van kardinaal Angelo Scola, de aartsbisschop van Milaan, ten goede komen. 

Westers overwicht

De benoeming van acht aartsbisschoppen uit grote bisdommen, onder wie de Nederlandse aartsbisschop Eijk, is logisch. Het wordt ook als normaal beschouwd dat aartsbisschop André-Joseph Léonard tijdens dit consistorie nog niet aan bod komt, omdat kardinaal Godfried Danneels, zijn voorganger aan het hoofd van het aartsbisdom Mechelen Brussel, nog geen tachtig is. De Afrikaanse aartsbisschoppen, die bij de vorige kardinaalscreaties van paus Benedictus XVI goed bedeeld werden, blijven nu enigszins aan de kant. De kardinaalscreatie van aartsbisschop Telesphoro George Mpundu van Loesaka (Zambia) en aartsbisschop Cyprian Kizito Lwanga van Kampala (Uganda) werd vooraf nochtans als een zekerheid beschouwd. Mogelijks speelden strategische overwegingen mee. De dominantie van het Westen blijft groot in het kardinaalscollege. Van de 125 stemgerechtigde kardinalen zijn er momenteel slechts 18 afkomstig uit derdewereldlanden.

De commentaren zijn gesloten.