17-01-12

Europese bisschoppen overleggen over nieuwe evangelisatie

jean kockerols.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Bisschoppen uit twaalf Europese steden, onder meer Brussel, hebben in Rome overlegd over de plannen voor hun project voor de nieuwe evangelisatie in de komende vastenperiode. In Brussel kreeg dit initiatief de titel ‘Metropolis 2012 - Wegen van bekering’. Het evangelisatieproject wil gelovigen aansporen om het evangelie te herontdekken en bekend te maken aan niet-gelovigen en gedoopten die vervreemd raakten van de Kerk. Volgens mgr. Jean Kockerols, de hulpbisschop voor Brussel, was de eensgezindheid over de noodzaak van dit evangelisatieproject bijzonder groot bij de aanwezige bisschoppen. “Het was boeiend om te weten te komen hoe de andere elf steden dezelfde prioriteit vormgeven.” Ook de bisschoppen van Barcelona, Boedapest, Keulen, Dublin, Lissabon, Liverpool, Parijs, Turijn, Warschau en Wenen woonden de bijeenkomst bij, op initiatief van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. 


Metropolis 2012 in Brussel

In ons land vinden de activiteiten voor de nieuwe evangelisatie plaats tijdens de periode van 22 februari tot 15 april. Een team onder leiding van Ria Dereymaeker, Benoît Hauzeur en Laure Nossent werkt momenteel ijverig aan een programma, waarbij er bewust naar wordt gestreefd om een herhaling van de activiteiten van het succesvolle ‘Brussel Allerheiligen 2006’ te vermijden. Zij proberen ook de diverse activiteiten van de parochies en geloofsgemeenschappen in te passen in het totaalprogramma. Zo komen vier bekende christenen tijdens de zondagmiddagen van de vasten in het voetspoor van Sint-Augustinus in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal getuigen over hun weg naar bekering. Op 31 maart is er een dag van ontmoeting en verzoening in een vijftiental kerken. Op Palmzondag komt er een open kerkendag in alle Brusselse kerken. Mensen zijn er die dag welkom voor een tas koffie en een gesprek over geloven. Op 6 april wordt het volledige Marcusevangelie voorgelezen in de Finistèrekerk in de Brusselse Nieuwstraat. Aartsbisschop André-Joseph Léonard en zijn hulpbisschop Jean Kockerols reizen tijdens de hele periode van de vasten ook naar de verschillende parochies om er catechesen te geven over het katholieke geloof.

De commentaren zijn gesloten.