02-11-11

'Grafmonumenten zijn cultureel erfgoed'

logo_grafzerk2.gifBRUSSEL (KerkNet/Kerk& Leven) – Begraafplaatsen zijn meer dan verdriet. Zij bevatten ook indrukwekkende monumenten met goed gekozen symbolen die mensen typeren die er rusten. Grafzerkje vzw zet zich in voor dit erfgoed en geeft op verschillende begraafplaatsen ook rondleidingen. Grafzerkje vzw ging tien jaar geleden van start met rondleidingen op kerkhoven. Gaandeweg verschoof de aandacht naar de bescherming en het behoud van funerair erfgoed. 


Vandaag telt de vzw tweehonderd leden en worden er activiteiten georganiseerd in binnen- en buitenland. De vzw wordt bij het beheer van begraafplaatsen ook steeds vaker erkend als partner van gemeenten. rnrnVoorzitter Jacques Buermans vertelde ‘Kerk & Leven’ dat zijn vzw mensen gevoelig tracht te maken voor het funerair erfgoed, onder meer ook via rondleidingen op begraafplaatsen in binnen- en buitenland. Sommige leden van de vzw knappen als vrijwilliger graven op. In enkele gevallen is Grafzerkje vzw er ook al met succes in geslaagd om te verhinderen dat waardevolle grafmonumenten worden afgebroken. “Een aantal van onze leden werd al peter van een grafmonument en verbond zich ertoe dit te beheren als een goede huisvader. Soms ook worden verloren concessies gewoon overgenomen. Er wordt dan een bedrag betaald dat schommelt tussen 1.000 en 3.000 euro, afhankelijk van de grootte van het grafmonument.”

De commentaren zijn gesloten.