19-10-11

Wereldmigrantendag in teken van de evangelisatie

wereldmigrantendag.jpgVATICAAN (KerkNet/VIS) – De katholieke Kerk moet Jezus Christus als redder verkondigen, ook bij migranten die als gast in onze gemeenschappen verblijven. Dat schrijft paus Benedictus XVI in zijn brief voor de Wereldmigrantendag van 15 januari 2012. De dag heeft deze keer ‘Migratie en Nieuwe Evangelisatie’ als thema. 


Menselijke mobiliteit 

De paus vestigt in zijn brief de aandacht op de toenemende menselijke mobiliteit, door de zoektocht naar een beter leven of de vlucht voor vervolging, oorlog, geweld, honger of natuurrampen. Migranten dreigen door die verhuis God niet langer relevant te vinden of de betekenis van het geloof te verliezen. De groeiende mobiliteit plaatst de katholieke Kerk voor de uitdaging om haar missionaire activiteit te versterken, ook al tegen de achtergrond van de secularisatie en het groeiend succes van sekten in sommige streken. 

Gemeenschappelijke opdracht 

“Het fenomeen van de migratie biedt ons de kans om het evangelie in de wereld van vandaag te verkondigen. Mannen en vrouwen uit verschillende gebieden op aarde die Christus nog niet leerden kennen, vragen om ontvangen te worden in landen met een oude christelijke traditie. Het is noodzakelijk om geschikte manieren te vinden om hen met Christus in contact te brengen…”. Dat is allereerst de taak van de priesters en anderen die betrokken zijn bij de migrantenpastoraal. “Maar ook christelijke gemeenschappen moeten bijzondere aandacht hebben voor de migrantenarbeiders en hun gezinnen.” Dat kunnen zij doen door hen te begeleiden in gebed en met hun solidariteit en christelijke naastenliefde, door het versterken van de wederzijdse verrijking en door het bevorderen van de waardigheid van elke mens, de waarde van het gezin en waardig werk en onderdak.

De commentaren zijn gesloten.