19-10-11

56ste liturgisch congres over volksdevotie en religiositeit

Plaatsvervangend congresvoorzitter Joris Polfliet: “Afwezigen hadden ongelijk”

liturgisch congres.jpgBRUSSEL (KerkNet/ICLZ) - Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober 2011 vond in Blankenberge de 56ste editie van het Liturgisch Congres plaats met als thema: ‘Aan de drempel van de liturgie: rituelen, volksvroomheid en religiositeit’. Een zestal uitmuntende sprekers hield het hoe en waarom van de vele uitingen van volksvroomheid en de rituele vormgeving ervan tegen het licht. Ze gingen dieper in op de vraag of, en hoe ze zich verhouden tot de kerkelijke liturgie.


Centraalj stond de gedachte dat er vele lagen bestaan in de beleving en uitdrukking van geloof en religie, en dat de volkse uitingen ervan mensen kunnen stimuleren om te groeien in geloof, geloofsbeleving en deelname aan het kerkelijk leven. Op ‘de drempel van de liturgie’ gebeurt heel wat, maar is ook heel wat mogelijk. Op het congres werden de keuzes en uitdagingen voor de mensen van vandaag vanuit diverse invalshoeken bekeken.

In zeven werkgroepen werd ruimte geboden voor uitwisseling en vraagstelling aan de hand van getuigenissen over Mariadevotie en heiligenverering, pelgrimstochten en bedevaarten, geloofsuitdrukking- en beleving in het gezin, in een doorsnee-parochie of nog, in de Oosterse Kerk. De teksten van alle toespraken worden eerstdaags gepubliceerd in het Tijdschrift voor Liturgie.

Voor meer informatie via de website van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ).

De commentaren zijn gesloten.