17-10-11

Paus publiceert Motu Proprio over Jaar van het Geloof

porta fidei.jpgROME (KerkNet/VIS) – Paus Benedictus XVI heeft vanmiddag maandag 17 oktober het Motu proprio ‘Porta fidei’ gepubliceerd. Daarin kondigt hij een ‘Jaar van het Geloof’ af dat ingaat op 11 oktober 2012, de 50ste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans Concilie, en loopt tot 24 november 2013. Het pauselijke document bevat de krachtlijnen van het initiatief en spreekt de hoop uit dat het zou bijdragen tot een authentieke en hernieuwde bekering tot de Heer. Gelovigen worden aangespoord hun geloofskennis te verdiepen en openlijk te getuigen van hun geloof. De paus schrijft nog dat het Tweede Vaticaans Concilie een kracht kan zijn voor de vernieuwing van de katholieke Kerk. Het Motu proprio ‘Porta fidei’ telt 18 bladzijden. Een Motu proprio is een wetgevend document met kerkjuridische draagkracht dat door de paus zelf (‘motu proprio’ is Latijn voor ‘uit eigen beweging’) wordt afgekondigd. In die zin is het evenwaardig aan een pauselijk decreet. 


Pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, verklaarde op de persvoorstelling van ‘Porta fidei’ dat het document in het verlengde ligt van de belangrijkste prioriteiten van dit pontificaat. Hij herinnerde eraan dat paus Paulus VI precies 30 jaar na Vaticanum II de publicatie van een catechismus van de katholieke kerk heeft aangekondigd. “Op 11 oktober 2012, net 50 jaar na de start, kondigen wij een ‘Jaar van het Geloof’ af.” Dat jaar moet uitgroeien tot een tijd van bezinning en van de herontdekking van het geloof. 

Stefan von Kempis, de Duitstalige redacteur van ‘Radio Vaticaan’, stelt dat het ‘Jaar van het Geloof’ de gelovigen in staat moet stellen om zich de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie, “in het bijzonder een van de belangrijkste vruchten daarvan, de catechismus van de katholieke Kerk”, beter eigen te kunnen maken. Die catechismus kreeg in het begin van de jaren 1990 vorm onder de persoonlijke impuls van de huidige paus, die toen als kardinaal Joseph Ratzinger nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Von Kempis wijst erop dat de oproep van Benedictus XVI voor een nieuwe evangelisatie in het verlengde daarvan ligt. Tegelijk roept de paus op tot een vernieuwing van de Kerk, die allereerst in het levensgetuigenis van gelovigen vorm moet krijgen. 


Von Kempis herhaalde tot slot wat al eerder bekend was geraakt: de paus werkt aan een encycliek over het thema geloof, die allicht bij het Jaar van het Geloof zal aansluiten.

De commentaren zijn gesloten.