03-10-11

Franse bisschoppen doen oproep voor presidentsverkiezingen

andre-vingt-trois.jpgBRUSSEL (KerkNet/CEF) – Kardinaal André Vingt-Trois, de aartsbisschop van Parijs, stelde vandaag een brief voor van de bisschoppen, naar aanleiding van de Franse presidentsverkiezingen. Franse gelovigen krijgen daarin geen stemadvies, maar zij worden wel aangespoord om na te denken over welke samenleving zij wensen vorm te geven. Die keuze voor een door christelijke waarden geïnspireerd samenlevingsmodel moet ook gestalte krijgen in hun politieke keuze. Kardinaal Vingt-Trois verwijst naar enkele aandachtspunten, zoals het ongeboren leven, het gezin, het onderwijs, maar evenzeer de situatie in voorsteden, het milieu, economie en rechtvaardigheid, de Europese eenmaking, de laïciteit en het maatschappelijke samenleven. 


“Westerse landen gaan al een tiental jaar gebukt onder de wereldwijde crisis. Bovendien worden wij geconfronteerd met ingrijpende en snelle veranderingen in onze samenleving, die ons voor belangrijke politieke en sociale uitdagingen plaatsen”, schrijven de Franse bisschoppen. Zij verwijzen in het bijzonder naar nieuwe wetenschappelijke technieken, het uiteenspatten van de culturele homogeniteit van onze samenleving en het groeiend individualisme. De bisschoppen schrijven nog dat de katholieke Kerk steeds groot belang heeft gehecht aan de politiek en zij nodigen Franse katholieken uit om op een doordachte en actieve manier aan het politieke leven deel te nemen. Dat mag niet beperkt blijven tot het stemgedrag, maar moet ook vorm krijgen in een bezinning over onze levensstijl. 

 

Élections : un vote pour quelle société ?

De commentaren zijn gesloten.