01-10-11

Kardinaal Rylko: 'Verkondiging is geen privézaak'

kard. rylko.jpgBRUSSEL (KerkNet/OSR/Zenit) – Verkondiging is geen privézaak. Zij betreft alle christenen. Elke christen is geroepen om bij te dragen tot het leven en de zending van de Kerk, evenals de verkondiging van Christus. Dat schrijft kardinaal Stanislaw Rylko, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken, in ‘L’Osservatore Romano’. Deze maand is missiemaand. 

De curiekardinaal betreurt het alomtegenwoordige relativisme, waarbij sommigen veronderstellen dat zij de verkondiging kunnen vervangen door een dialoog, waarin alle houdingen gelijkwaardig zijn. “De evangelisering is geen bijzaak. Zij is de bestaansreden van de Kerk. Wie Christus kent heeft de taak om die te verkondigen en wie Hem nog niet kent om zich daarvoor open te stellen.”

De commentaren zijn gesloten.