30-09-11

Europese bisschoppen bezorgd om groeiende christenhaat

Kardinaal Erdö.jpgTIRANA (KerkNet/CCEE) – Kardinaal Peter Erdö (foto), aartsbisschop van Esztergom-Budapest en voorzitter van de Conferentie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), heeft op de ontmoeting van Europese bisschoppen in de Albanese hoofdstad Tirana zijn bezorgdheid uitgesproken over de groeiende christenhaat in Europa. “In de media, scholen en de publieke opinie wordt systematisch aangespoord tot vijandigheid tegen christenen”, aldus de Hongaarse kardinaal. “En daarbij worden dingen vaak doelbewust verkeerd voorgesteld.” 


Kardinaal Erdö, peter erdoe, bisschoppen, ccee, europa, tirana, albanie, christenhaat, media, scholen, publieke opinie, hongarije, budapest, Kardinaal Erdö had het in zijn openingstoespraak ook over de economische crisis en de impact daarvan op Europese gezinnen en alleenstaanden. Hij vestigde de aandacht op het groeiende geweld bij jongeren en een toenemend gevoel van onveiligheid. “De katholieke Kerk blijft zich inzetten voor de vernieuwing van de samenleving en de verkondiging van de christelijke boodschap. Ondanks de ongunstige omstandigheden willen wij de oproep van de paus voor een nieuwe evangelisatie van het continent ernstig nemen.” 

Onze landgenoot Jean-Luc Moens stelde op de bijeenkomst de resultaten voor van een enquête over de nieuwe evangelisatie. Daaruit blijkt volgens Moens dat de Europese kerkgemeenschappen zich allereerst moeten richten op wie van de Kerk en het geloof vervreemd raken en hun katholieke identiteit verloren. De nieuwe evangelisatie moet vooral ertoe bijdragen dat die mensen opnieuw een persoonlijke relatie met Christus uitbouwen. Tegelijk moet ervoor worden gezorgd dat de katholieke traditie niet vergeten raakt. “In onze cultuur wordt God immers steeds duidelijker verduisterd”, zegt Moens. “We moeten het enthousiasme van de eerste christenen zien terug te vinden en van daaruit opnieuw Christus gaan verkondigen. Ook wie nog kerkverbonden is, moet sterker groeien in zijn geloof en van daaruit met een nieuwe dynamiek verkondigen en getuigen.”

De commentaren zijn gesloten.