26-09-11

Paus spoort aan tot geloofsvernieuwing

foto_1316970641_thumb.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Benedictus XVI is zondagavond vanop de luchthaven van Lahr (Freiburg) met een airbus van Lufthansa naar Rome teruggekeerd. De paus werd kort daarvoor door de Duitse bondspresident Christian Wulff en het voltallige episcopaat uitgewuifd. De president dankte de paus omdat hij zoveel tijd heeft vrijgemaakt om mensen te ontmoeten en bijzonder ook voor zijn erkenning van katholieken in Oost-Duitsland, die wegens hun geloof jarenlange onderdrukking doorstonden. Wulff loofde ook de symbolische betekenis van het bezoek aan het Augustijnenklooster en dankte al wie tot het welslagen van de reis heeft bijgedragen. 


Paus Benedictus XVI dankte op zijn beurt voor de hartelijke ontvangst in het ‘land van de Reformatie’. Hij bemoedigde in het bijzonder jongeren om de weg van het geloof te blijven bewandelen en om bij te dragen tot de verrijking van de pluralistische samenleving. 

Ontmoeting met geëngageerde katholieken 

Paus Benedictus XVI had kort voor zijn vertrek een oppervlakkige kerkhervorming afgewezen. De katholieke Kerk moet geen wereldse privileges nastreven of zich aan modetrends aanpassen, maar ze moet zich naar God richten en haar opdracht in de wereld consequenter vorm geven. Daardoor zal haar verkondiging in de wereld opnieuw geloofwaardig worden. De paus deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting met geëngageerde katholieken uit Kerk en samenleving in het concerthuis in Freiburg. In de academische lezing stond de plaats van de katholieke Kerk in de samenleving centraal. “Vaak wordt de vraag gesteld of de Kerk zich niet moet hervormen of aanpassen. Ooit kreeg Moeder Teresa die vraag voorgelegd. Zij zei: wat moet veranderen zijn jij en ik. Zo is het ook met de Kerk. Zij moet zich niet richten op de uiterlijke schijn, maar op God.” 

Benedictus XVI betreurde in de toespraak dat een groeiend aantal gedoopten afstand neemt van het kerkelijke leven. Dat moet de Kerk aansporen om zich sterker op God te richten, maar zonder zich uit de wereld terug te trekken. De paus stimuleerde de katholieke Kerk en haar organisaties tot zelfkritiek. Hij sprak niet rechtstreeks over het misbruik, maar zei wel dat die ‘pijnlijke schandalen’ het ‘schandaal van het Kruis’ niet mogen verdringen. Benedictus verwees naar de geschiedenis en zei dat crisissen de Kerk in het verleden steeds hebben versterkt. 

Positieve balans 

Duitse media reageren positief op het pausbezoek en wijzen op de hartelijke ontvangst voor de paus in zijn vaderland. Toch betreurden sommige critici dat er weinig stappen vooruit werden gezet, in het bijzonder in de dialoog met de evangelische Kerk. Paus Benedictus XVI zei tijdens zijn Duitslandbezoek wel onomwonden dat de katholieke Kerk voor belangrijke uitdagingen staat en zuurdeeg in de samenleving moet blijven. Vele toespraken verdienen een tweede, aandachtige lezing. De groots aangekondigde antipausmars in Berlijn bleef marginaal en bracht, ondanks disproportionele aandacht in sommige media, slechts tienduizend betogers samen – nauwelijks een vierde van het verhoopte aantal. Hoogtepunten van het bezoek waren de druk becommentarieerde toespraak tot de Duitse Bondsdag en de oecumenische ontmoeting in Erfurt.

De commentaren zijn gesloten.