24-09-11

Res non verba

 

26 TOA ev.jpg

Vanmorgen kwam ik twee getuigen van Jehova tegen. Al dadelijk haalde een ervan haar bijbel boven. De H. Peter Canisius, die het niet met Getuigen maar met protestanten te doen had, schreef toen al (16de eeuw):


"Hoe is het toch mogelijk dat het woord van God dat zo velerlei betekenis heeft, schreefgetrokken wordt in tegenstrijdigheden en onwaarheden? Hoe is het mogelijk dat mensen dit woord van God trots van zich afgooien en met kracht misbruiken, dat ze er moedwillig andere betekenissen aan geven en het tot schade van het rijk van Christus verscheuren? Waarom zo veelvuldige schisma's? Wanneer zijn er zoveel mensen geweest die de belangen van de kerk, van het huis en de ark van God, waarbuiten geen heil mogelijk is, bestreden hebben?"


Toch stelt het evangelie van deze zondag een andere vraag, een vraag die noch tot protestanten, noch tot Getuigen van Jehova gericht is, maar tot ons, die in de Katholieke Kerk behoren tot een kleine minderheid (in het Westen) van "kerkgangers". En die vraag luidt: jullie zeggen wel dat jullie het woord des Heren nakomen, maar doen jullie dat ook?

De moeite om bij deze vraag even stil te staan... De gevaarlijkste vijand van de Kerk is niet buiten maar in de Kerk, niet bij de protestanten of bij de Getuigen van Jehova, de communisten of de vrijmetselaars, maar bij de katholieken die wel op alle zon- en weekdagen naar de Mis gaan, maar die van wat de Heer hen vraagt geen werk maken.

21:46 Gepost door Wally in Homilieën | Permalink | Commentaren (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.