23-09-11

Paus roept protestanten op tot gemeenschappelijk getuigenis

paus erfurt.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI had op de tweede dag van zijn bezoek aan zijn vaderland een gesprek met de leiding van de evangelische Kerk (EKD), in het evangelische augustijnerklooster in Erfurt. Op persoonlijke vraag van de paus werd het bezoek aan Erfurt met drie kwartier verlengd om voldoende vrij te maken voor deze uitwisseling. 


Gemeenschappelijk getuigenis 

Tijdens de ontmoeting werd overlegd over de betekenis van Luther, het kerkelijke ambt en de dialoog tussen katholieken en evangelische christenen. Paus Benedictus prees er de zoektocht van Luther naar God en riep christelijke kerken op tot een gemeenschappelijk getuigenis in onze geseculariseerde samenleving. “Dat is onze voornaamste oecumenische opdracht.” EKD-preses Nicolaas Schneider herhaalde de vraag van de evangelische Kerk naar vooruitgang op het vlak van de intercommunie. Tijdens de aansluitende oecumenische dienst spoorde de paus aan tot ‘christelijke eenheid in liefde’, vanuit het gemeenschappelijk geloof in de drievuldige God. “Deze God is een concrete God. Het is onze gemeenschappelijke taak daarvan te getuigen.” Benedictus XVI riep christenen op de onaantastbare waardigheid van het menselijke leven te beschermen. Hij verwees daarbij expliciet naar euthanasie en de pre-implantatiediagnostiek. Katrin Göring-Eckardt, de voorzitster van de synode van 24 miljoen Duitse evangelische christenen, benadrukte op haar beurt dat katholieken en protestanten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door hun gemeenschappelijk verlangen naar God. 

Het gesprek, in het klooster waar de hervormer Luther ooit als katholiek monnik intrad en zijn eerste eucharistie opdroeg, is het geestelijke hoogtepunt van het pausbezoek aan Duitsland. Het colloquium duurde langer dan voorzien, maar leidde niet tot de door sommigen nogal naïef verhoopte oecumenische doorbraak. Vooruitgang betreffende oecumene blijft werk van lange adem. De evangelische bisschop Ilse Junkermann spreekt desondanks over een ‘historisch bijzonder belangrijke ontmoeting.” Deze uitwisseling is een belangrijk signaal dat aangeeft dat de paus de dialoog wil aangaan met andere christelijke Kerken en onderlinge banden wil versterken. De evangelische kerkleiders hopen dat er nog meer stappen in deze richting worden gezet. 

Ontmoeting met joodse en islamitische leiders 

Paus Benedictus XVI, die gisteren ook al joodse leiders ontmoette in de Duitse Bonsdag, had eerder een ‘hartelijk en constructief’ gesprek met islamitische vertegenwoordigers. Benedictus XVI prees er de bijdrage van moslims tot de Duitse samenleving sinds de jaren 1970. Hij spoorde moslims en christenen ook aan om elkaar beter te leren kennen. Tegelijk riep hij Duitse politici op godsdienst niet naar de marge van de samenleving te verdringen en hij spoorde aan om de publieke dimensie van het geloof in onze pluralistische samenleving te erkennen. Die pluralistische samenleving kan niet bestaan zonder een algemene consensus over fundamentele waarden.

Naar de integrale tekst van de toespraak van de paus in het Frans

De commentaren zijn gesloten.