22-09-11

Historisch : Paus spreekt Duitse Parlement toe

paus bundestag.jpgBRUSSEL (KerkNet/KNA/RadVat) – Paus Benedictus XVI sprak donderdag, na een minutenlang applaus, als eerste paus uit de geschiedenis de Duitse Bondsdag toe. Tijdens de verwelkoming van de paus werd benadrukt dat Duitsland door godsdienst, maar evenzeer door godsdienstoorlogen vorm kreeg. “Wij verkondigden en verdedigen de mensenrechten, evenals de scheiding van Kerk en Staat ook vanuit die historische ervaring.” 


Paus pleit voor gerechtigheid en meer ethisch bewustzijn in de politiek 

De paus zei in zijn toespraak, die bijna een half uur duurde, dat het een eer is om het parlement van zijn vaderland toe te spreken en riep de politici om macht, succes en materiële rijkdom ondergeschikt te maken aan het streven naar recht en gerechtigheid: "Politiek is gericht op rechtvaardigheid en moet de voorwaarden scheppen voor de vrede. De wet dienen en onrechtvaardigheid bestrijden moet de belangrijkste taak zijn van elke politicus.” Tegelijk herinnerde hij eraan hoezeer recht en gerechtigheid met voeten werden getreden door de totalitaire systemen als nazisme en communisme. Hij bekritiseerde tevens de positivistische, wetenschappelijke benadering, die er niet slaagde de kloof tussen moraal en recht te dichten. 
Opmerkelijk was zijn aandacht voor de ecologische beweging, die in de jaren 1970 ontstaan is. “De geschiedenis heeft bewezen dat dit meer was dan een mode of propaganda. Dit is en was een schreeuw om frisse lucht, die de mens niet naast zich neer kan leggen. Jonge mensen werden zich bewust dat er iets mis was met onze omgang met de natuur. Ook de mens heeft een natuur die moet worden gerespecteerd en die niet naar believen kan worden gemanipuleerd.” Paus Benedictus XVI onderstreepte in zijn toespraak het belang van de noodzakelijke dialoog tussen culturen, godsdiensten en wereldbeschouwingen en hij eindigde met een oproep tot vrede. “Ook vandaag kunnen wij niets anders wensen dan een luisterend hart, de vaardigheid om goed en kwaad te onderscheiden en om de gerechtigheid en de vrede te dienen.” 

Omstreden bezoek 

De Bondsdagvoorzitter zelf had, met de volledige steun van de verschillende fracties, de paus voor de toespraak uitgenodigd. Maar al voor Benedictus XVI een woord sprak was er controverse. 100 socialistische, extreemlinkse en groene parlementsleden (van de in totaal 620 afgevaardigden) bleven uit protest weg. Hun plaats werd slechts deels gevuld door genodigden. De groene fractievoorzitter Volker Beck zei dat hij de toespraak van de paus bijwoont uit respect, maar aansluitend ‘uit principe’ deelneemt aan het protest van naar schatting 20.000 tot 30.000 actievoerders. De Duitse christendemocraten zijn eensgezind aanwezig, maar ook daar ondertekende een groep parlementsleden een oproep voor kerkhervorming en de afschaffing van het verplichte priestercelibaat. De christendemocraat Wolfgang Thierse, die vicevoorzitter is van de Bondsdag, riep het Vaticaan op om zijn houding ten aanzien van echtgescheidenen en homoseksuelen te herzien. 

Respect 

Pater Lombardi, de perswoordvoerder van het Vaticaan, noemt het wegbijven van een kwart van de socialisten en de andere linkse Bondsdagafgevaardigden ‘een interne Duitse aangelegenheid’. Hij zei ook dat het bijwonen van een toespraak nog niet noodzakelijk impliceert dat men het ook met de inhoud daarvan eens is. De nieuwe aartsbisschop van Berlijn Rainer Maria Woelki relativeert het protest, maar hij erkent – net als de paus vanmorgen tijdens de vliegtuigreis naar Duitsland - dat dit protest een uiting is van democratie. Hij sprak de hoop uit dat de paus als vertegenwoordiger van de Heilige Stoel op zijn minst op een elementaire vorm van respect kan rekenen. Hij herinnerde parlementsleden eraan dat dertig procent van de Duitsers katholiek is.

 

Naar de integrale tekst van de toespraak in het Duits

Naar de integrale tekst van de toespraak in het Engels

Naar de integrale tekst van de toespraak in het Frans

De commentaren zijn gesloten.