21-09-11

Mediazondag : Aandacht & steun voor de eigen kerkelijke media

mediazondag 2001.jpg

BRUSSEL (KerkNet/IPID) – Zondag 25 september a.s. is het Mediazondag. Dat betekent dat in dat laatste weekend van september in alle eucharistie- en gebedsvieringen overal te lande enige aandacht zal worden besteed aan Kerk en/in de media. De collecte die in alle vieringen wordt gehouden is bestemd voor de eigen kerkelijke media. 

‘Mediazondag’ vindt elk jaar op de laatste zondag van september plaats. Het organiserende Bisschoppelijke Comité voor de Media (BCM), dat het mediabeleid van de Vlaamse bisschoppen adviseert, vraagt dit keer opnieuw en met aandrang aandacht en steun voor de eigen kerkelijke media en hun noodzakelijke verdere uitbouw. 


Het BCM herinnert eraan dat de Kerk al van bij het prille begin consequent gebruik heeft gemaakt van alle, op dat moment beschikbare media om de Blijde Boodschap wereldwijd te verkondigen. “Vandaag leven we in een wereld waarin de media voor almaar meer mensen de belangrijkste en soms zelfs de enige bron van informatie en vorming geworden zijn. Diezelfde media en fora confronteren de Kerk met de fundamentele vraag naar de actuele betekenis van godsdienst en van het christelijke geloof in het bijzonder”, staat te lezen in de Mediazondag-folder waarvan zaterdag en zondag ruim 200.000 exemplaren in alle Vlaamse kerken en openbare kapellen zullen worden verspreid. “In plaats van de media te verwijten – terecht of niet – dat ze geloof en Kerk doorgaans negatief of minstens eenzijdig voorstellen, kunnen we als mondige christenen maar beter de handschoen opnemen. Dat betekent dat we op zoek moeten naar het antwoord op de vraag wat het christendom zo uniek en onvervangbaar maakt en hoe we die boodschap op een positieve en aanstekelijke manier ter sprake kunnen brengen.” 

Het spreekt vanzelf dat de eigen kerkelijke media daarin een onvervangbare rol te spelen hebben. Zij bieden niet alleen de noodzakelijke aanvulling op de andere media, waar die in hun berichtgeving en opinievorming in gebreke blijven. Zij zijn onmisbaar om snel en accuraat te informeren over wat groeit en bloeit in de brede kerkgemeenschap en geven zo een stem aan de lokale kerkgemeenschap en de wereldkerk. 

De opbrengst van de ‘Mediazondag’-collecte wordt integraal geïnvesteerd in mensen en middelen voor de eigen kerkelijke media. Met het geld worden lopende projecten voortgezet en zo mogelijk nieuwe projecten opgestart. 


Alle info over Mediazondag is te vinden op de gelegenheidswebsite ‘www.mediazondag.be’.

De commentaren zijn gesloten.