20-09-11

Britse bisschoppen promoten algemene roepingencultuur

paus birmingham.jpgBRUSSEL (KerkNet/CBCEW) – De katholieke bisschoppen van Engeland en Wales stelden tijdens de viering in de kathedraal van Westminster, naar aanleiding van de eerste verjaardag van het pausbezoek, hun pastorale plan voor de volgende jaren voor. Daarin kondigen zij aan dat de roepingenpastoraal en het bevorderen van een cultuur die roepingen promoot de belangrijkste prioriteit is voor de komende jaren. Die roepingencultuur blijft niet beperkt tot het priesterschap en godgewijde leven, maar is evenzeer van toepassing op het huwelijk en andere manieren waarop leken van hun geloof getuigen.


De bisschoppen zullen tevens “een cultuur van dialoog en solidariteit” bevorderen en het Rijk Gods verkondigen, “in het bijzonder door de zorg voor gemarginaliseerde en kwetsbare mensen.” Zij herhalen hun oproep om opnieuw aan te knopen bij de traditie van de vrijdag als vastendag, als teken van solidariteit. “Wij roepen katholieke leken op om publiek getuigenis af te leggen van hun geloof.” 

De commentaren zijn gesloten.