08-09-11

Ingenieur-architect kiest voor priesterschap in Averbode

philippe van kuyck,averbode,priesters,ingenieur,architect,frans danneels,abdij,parochie,pastoraal,gazet van atwerpen,armoede,gehoorzaamheid,celibaat,bijbel,god,liefde,elewijt,kerkBRUSSEL (KerkNet/GVA) – De 40-jarige ingenieur-architect Philippe van Kuyck werd zondag, onder grote belangstelling, in de abdijkerk van Averbode door mgr. Frans Daneels tot priester gewijd. Van Kuyk zal als norbertijn verblijven in de abdij. Hij wordt mogelijks ingezet in de parochiepastoraal. “Maar er zijn nog andere zinvolle taken binnen en buiten de abdij, waarvoor priesters nodig zijn. Ik wacht rustig het besluit van de abt af.” 


De wijding is opmerkelijk want Philippe van Kuyck is ingenieur-architect van opleiding. Toch kiest hij een leven van soberheid en gebed, in plaats van een leven in luxe. Hij vertelt vandaag aan ‘Gazet van Antwerpen’: “Als ik nu op mijn jeugd terugblik, zie ik aldoor elementen die wijzen op een roeping. Ik ben altijd heel gelovig geweest, ik mediteer graag over de Bijbel en ik bid graag. Aanvankelijk dacht ik eraan om een gezin te stichten. Daarom ben ik gaan studeren en beginnen te werken. Gaandeweg werd het duidelijk dat ik eigenlijk wilde kiezen voor het religieuze leven en het priesterschap.” 

De nieuwe priester laat zich niet afschrikken door de gelofte van armoede, gehoorzaamheid en celibaat: “Je laat heel wat dingen achter. Maar ik hoop dat iedereen begrijpt dat daar wel iets tegenover staat dat nog veel grootser is. Tegenover het mysterie van God en tegelijk zijn liefdevolle nabijheid in Jezus, staan wij sprakeloos. Mijn keuze is een antwoord op die liefde.” Philippe van Kuyck draagt aanstaande zondag om 11 uur zijn dankmis op in de Sint- Hubertuskerk van Elewijt.

De commentaren zijn gesloten.