04-09-11

'Plaatselijke netwerken zijn toekomst van de Kerk'

franz-josef bode, bisschoppen, osnabrueck, netwerken, leken, mobiliteit, bonifatiusblaat, paderborn, parochiefederaties, pastorale eenheden, parochies, priesters, duitsland, kerk, BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – Volgens de Duitse bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück zijn kleine netwerken, die niet noodzakelijk aan een bepaald territorium gebonden zijn, de toekomst van de katholieke Kerk. Leken kunnen daarbij ervoor zorgen dat de Kerk niet te sterk gaat vervreemden van zijn gelovigen. 


Door het dalende aantal gelovigen en de groeiende mobiliteit ontstaan steeds meer grote samenwerkingsverbanden, die de verbondenheid met gelovigen dreigen te verliezen. In het ‘Bonifatiusblatt’ van het bisdom Paderborn zegt de bisschop dat parochiefederaties of grote pastorale eenheden niet mogen worden opgevat als een parochie in het groot. “De toekomst van de Kerk ligt in netwerken van vele kleine cellen en geloofsgroepen. Het versterken van de samenwerking is een belangrijke opdracht voor de toekomst.” 

Mensen blijven volgens de bisschop nood hebben aan plaatsen waar zij hun geloof kunnen beleven en waarbij de traditionele parochiestructuur wordt overstegen. Gedoopten en gevormden zijn niet zozeer helpers van de priester. “Priesters en kerkelijke verantwoordelijken moeten er integendeel voor zorgen dat gedoopten, gevormden en aangestelde helpers hun geloof sterker kunnen inbrengen.”

De commentaren zijn gesloten.