03-09-11

Scholen voor het leven

scholen voor het leven.jpgBRUSSEL (KerkNet/K&l) – Dit boek richt zich allereerst tot leerkrachten in functie of in opleiding. Bert Roebben gaat op zoek naar de eigenschappen van een goede leraar en schetst in zeven stappen waaraan hij of zij moet voldoen. Of beter, wat voor de auteur hoopvolle stappen zijn om aan meer dan louter kennisoverdracht te doen, en dit niet enkel in de vakken godsdienst, maar in elke discipline. Roebbens uitgangspunt is dat leraar-zijn veeleer een roeping is dan een beroep dat je uitoefent na de lerarenopleiding. Natuurlijk heeft een leraar een opvoedkundige bagage nodig om voor de klas te staan, maar vooral de manier waarop hij of zij met leerlingen in dialoog treedt, is van belang. De schoolgaande kinderen en jongeren moeten eerst en vooral ‘leren’hun eigen weg te gaan. De leerkracht is daarbij veeleer een richtinggever, eerder dan een specialist in een vakgebied, stelt Roebben. 


Elke hoopvolle stap bouwt de auteur op vanuit de praktijk. Die is de auteur niet vreemd door zijn eigen netwerk: vader was directeur van een basisschool, zijn echtgenote is godsdienstleerkracht in het middelbaar en een nichtje volgt momenteel de lerarenopleiding en doorlas het boek vóór publicatie. 

Naast de praktijk komt ook een begrijpbare theorie aan bod om te besluiten met een vleugje verbeelding die het nog concreter maakt. En een ‘uitdaging’om de lezer aan het werk te zetten. 

Dit boek over lesgeven reikt talrijke tips aan om het proces van lesgeven te ‘verlangzamen’ en te komen tot gesprek en ontmoeting, zonder dat de leerkracht zich echter te kwetsbaar opstelt, maar wel eerlijk en oprecht in dialoog treedt met de leerlingen. De tips kunnen deels worden overgenomen door anderen die met jongeren omgaan, in het bijzonder ouders, maar ook jeugdleiders of catechisten. De auteur gebruikt het beeld van de leraar als koorddanser, maar zijn we niet allemaal op zoek naar het evenwicht dat de koorddanser staande houdt, ook al is dat soms moeilijk te vinden? (TH) 

Roebben Bert, Scholen voor het leven. Kleine didactiek van de hoop in zeven stappen, Acco, Leuven, 2011, 172 blz., 22 euro, ISBN 978 90 334 8485 8.

21:55 Gepost door Wally in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, tert roebben, leraars, godsdienst, beroep, opleiding, opvoedkunde, basisschool, middelbaar, didactiek | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.