26-08-11

Belgische bisschoppen roepen moslims op tot gemeenschappelijke inzet voor de armen

kms.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Mgr. Guy Harpigny en mgr. Leon Lemmens, de verantwoordelijke bisschoppen voor de interreligieuze dialoog, feliciteren de moslims in ons land in een brief naar aanleiding van het einde van de Ramadan. Daarin prijzen zij het belang dat moslims hechten aan vasten, bezinning en ontmoeting en beklemtonen zij: “Ook voor ons, christenen, zijn soberheid, gebed en het delen met anderen hoog aangeschreven waarden”. Tegelijk stellen zij vast dat het niet eenvoudig is die gemeenschappelijke waarden “in onze huidige maatschappij, waarin het eigenbelang, consumptie en vervlakking het vaak voor het zeggen hebben”, gestand te doen. 


“Moslims en christenen kunnen elkaar vinden in de zorg voor hen die in armoede leven. We willen aandacht, medeleven en hulp bieden aan wie arm is. We willen samen met hen op weg gaan, hen steunen en sterker maken. Zo kunnen zij zelf hun leven in handen nemen en een volwaardige plaats innemen in de samenleving. Elke mens moet immers in zijn waardigheid erkend worden en altijd opnieuw kansen krijgen. Als broeders en zusters zijn we daarin solidair.” 

“Mogen wij, christenen en moslims, blijven samenwerken in de strijd tegen de armoede. Mogen wij allen kracht en moed vinden om verder te gaan op de door God voorgehouden weg van solidariteit en rechtvaardigheid. We wensen u allen een genadevol en inspirerend feest aan het einde van de Ramadan 2011!”

 

De commentaren zijn gesloten.