25-08-11

Gemeenschappelijke luthers-katholieke verlaring voor 500 jaar reformatie

martin luther.jpgROME (KerkNet/RadVat/Kathpress) – Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, kondigt de publicatie van een gemeenschappelijke luthers-katholieke verklaring aan, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de Reformatie. Lutheranen herdenken in 2017 wereldwijd de start van de Reformatie. Volgens de overlevering spijkerde een woedende Maarten Luther (1483-1546) op 31 oktober 1517 zijn 95 thesen op de deur van de slotkerk van Wittenberg. Dat wordt algemeen beschouwd als het startschot van de protestantse Reformatie, die daarna over heel Europa zou uitdeinen.


Volgens kardinaal Kurt Koch mogen wij niet vergeten dat katholieken en lutheranen 1.500 jaar geschiedenis delen. “Een gemeenschappelijke schuldbekentenis kan een goed begin zijn van een gezamenlijke herdenking van de Reformatie.” Katholieken en lutheranen beëindigden in 1999 hun eeuwenoude meningsverschil over de rechtvaardigingsleer van Luther, met de ondertekening van de ‘Verklaring van Augsburg’. Kardinaal Kurt Koch kondigt nog aan dat de oecumene een belangrijk aandachtspunt zal zijn van het komende pausbezoek aan Duitsland. Bij die gelegenheid bezoekt paus Benedictus XVI ook Erfurt.

De commentaren zijn gesloten.