04-08-11

Kroatisch klooster veroorzaakt twist met Vaticaan

zagreb.JPGBRUSSEL (KerkNet/La Stampa/FAZ) – Het debat over het eigendomsrecht van het klooster van Djala in Istrië zorgt voor spanningen tussen het Vaticaan en de Kroatische katholieke Kerk. Paus Benedictus XVI komt persoonlijk tussen om een einde te maken aan de twist. Het klooster was oorspronkelijk eigendom van de benedictijnen van Praglia (Italië). Een Kroatisch bisdom zou verplicht worden schadevergoeding te betalen maar weigert dat. 


De kloostergebouwen werden onder Tito - net als zoveel andere kerkelijke eigendommen - geconfisqueerd, nadat het klooster werd geplunderd en de monniken na een schijnproces werden veroordeeld. Ontkomen monniken zochten toevlucht bij de benedictijnen in Praglia. In 1996 werd het klooster door de staat teruggegeven. Zowel het bisdom Pula en Porec als de Italiaanse benedictijnen eisen al tien jaar het eigendomsrecht op. 

In de marge van het pausbezoek raakten het Vaticaan en kardinaal Bozanic, de aartsbisschop van Zagreb en het hoofd van de Kroatische katholieke Kerk, het eens over een regeling. Er zou zes miljoen euro schadevergoeding worden betaald en bijkomend 25 miljoen euro, indien de resterende gronden en gebouwen van het klooster niet worden teruggegeven aan de benedictijnen van Praglia. Bisschop Ivan Milovan van Pula en Porec weigert de schadevergoeding en wil de overeenkomst niet ondertekenen. De bisschop riep de hulp in van de Kroatische regering, waarna zowel de Kroatische president als de premier partij kozen voor de rebelse bisschop. Inmiddels steunt ook een meerderheid van de Kroatische bisschoppen bisschop Ivan Milovan. 

Rome zit zwaar in de maag met het conflict. Ook kardinaal Bozanic, die zich verregaand engageerde om aan de vervelende twist een einde te maken, wordt in een lastig parket gebracht. Premier Kosor, een praktiserende katholiek, kondigt aan dat hij een brief gaat schrijven aan de paus. Daarin wordt ook de rechtsgeldigheid van de teruggave zelf aan de katholieke Kerk in vraag gesteld. Het Vaticaan heeft inmiddels de Spaanse curiebisschop Santos Abril y Castello en kamerheer van de paus als commissaris aangesteld om een uitweg te zoeken voor het geschil. De berichtgeving in Kroatische media, dat de bisschop tijdelijk uit zijn ambt werd ontzet, wordt weerlegd. Het Vaticaan streeft naar een oplossing, waarbij de wil van de oorspronkelijke schenker wordt gerespecteerd. Die gaf de grond in 1860 aan de Italiaanse benedictijnen van Praglia.

De commentaren zijn gesloten.