01-08-11

KMS wenst zinvolle ramadan

ramadan.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Moslims wereldwijd starten vandaag hun jaarlijkse vastenmaand. De ramadan is voor de moslims een heilige maand waarin overdag gevast en gebeden wordt. Tijdens deze negende maand van de islamitische maankalender wordt herdacht dat Mohammed de eerste teksten van de Koran geopenbaard kreeg. KMS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) wenst de moslims in België een zinvolle ramadan toe. 


KMS publiceert tevens een wenskaart om bij het einde van de ramadan bekende en onbekende moslims uit de omgeving of op het werk te feliciteren en te ontmoeten. Bisschoppen Leon Lemmens en Guy Harpigny schreven een brief en een hartelijke boodschap die eind augustus door lokale christelijke gemeenschappen aan islamitische verenigingen wordt overhandigd. 

KMS streeft er dit jaar ook expliciet naar om de viering van het islamitisch Offerfeest (6 november) als ontmoetingsmoment te versterken. De ramadan is de volgende jaren immers een zomergebeuren. Door de jaarlijkse vakanties, vooral in het onderwijs, vermindert dat de kansen tot persoonlijk contact. KMS publiceert daarom een nieuwe Offerfeestwenskaart, een exclusieve fotokaart met zestalige feestgroet aan de binnenkant. De komende jaren zal KMS tevens een wenskaart ontwikkelen naar de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze groepen. Nu al is er een wenskaart te verkrijgen voor het Joods Nieuwjaar van eind september.

 

Website KMS

De commentaren zijn gesloten.