28-07-11

'Moeder Teresa van Bangalore' mag dan toch in India verblijven

mother teresa of bangalore.JPGBRUSSEL (KerkNet/RadVat) – De Britse zuster Jean, de ‘Moeder Teresa van Bangalore, mag dan toch in India blijven. De Indiase minister van Binnenlandse Zaken is persoonlijk tussenkomen in de vernieuwing van haar visum. De aankondiging van haar nakende verplichte vertrek had meteen voor de nodige emotie in een land waar de sociale rol van de katholieke Kerk dan wel sterk gewaardeerd mag worden, toch moeten de christenen er vaak leven met de vrees voor ineens opduikende vervolgingen door nationalistische hindoes. 


Al ruim 29 jaar trekt zuster Jacqueline – Jean – McEwan zich het lot van de melaatsen in India aan, wat haar de bijnaam de ‘Moeder Teresa’ van Bangalore opleverde. Onlangs weigerde de centrale overheidsdienst in News Delhi, zonder opgave van reden, haar visum te verlengen. Dat nieuws zorgde meteen voor grote onrust, mede tegen de achtergrond van de gespannen situatie waaronder christenen in India dienen te leven. Na een eerste protest kreeg zuster Jean een maand uitstel, maar daarna zou ze onverbiddelijk het land uit moeten. 


Tot de minister van Binnenlandse Zaken haar ineens liet meedelen dat ze voor onbepaalde in India mag blijven. Het intrekken van haar visum zou een administratieve kwakkel zijn geweest. 


Jacqueline McEwan is een Britse zuster van de missiecongregatie van de Montfortanen en intussen 63 jaar. Ze werkt voor een in 1977 opgerichte organisatie die zich inzet voor de melaatsen, maar recent haar actieterrein uitbreide tot de zorg voor aidspatiënten, wezen, straatkinderen en andere gemarginaliseerde jongeren. Zuster Jean wordt door vriend en vijand geloofd om haar professionalisme, haar toewijding, haar bezoeken in de bidonvilles en haar nooit aflatende inspanningen om mensen die in de rand van de samenleving leven hun waardigheid en zelfrespect terug te bezorgen. Ze heeft verschillende succesvolle vormingsprogramma’s voor leprapatiënten en hun gezinnen ontwikkeld en leverde een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de traditionele verstoting van melaatsen.

De commentaren zijn gesloten.