27-07-11

Vaticaan en Maleisië knopen diplomatieke relaties aan

malaysia.JPGBRUSSEL (KerkNet/VIS) – De Heilige Stoel en Maleisië hebben besloten diplomatieke relaties aan te knopen op het niveau van ambassade en nuntiatuur. Op 2 februari 1998 werd een apostolische delegatie opgericht. Op 18 juli heeft paus Benedictus XVI de Maleisische eerste minister Najib Abdul Razk in audiëntie ontvangen. Na afloop daarvan werd een akkoord voor het aanknopen van volwaardige diplomatieke relaties aangekondigd. Maleisië is daarmee de 179ste staat waarmee de Heilige Stoel diplomatieke betrekkingen onderhoudt. 


Maleisië telt 28.306.700 inwoners en de bevolking is zowel multi-etnisch als multireligieus. De meerderheid, 60,4 procent, is moslim en de islam is ook de officiële godsdienst. 19,2 procent van de bevolking is boeddhist, 9,1 procent christelijk, 6,3 procent hindoe, 2,6 procent is aanhanger van een Chinese volksreligie en 2,4 procent is animist. 


De katholieke Kerk is in Maleisië aanwezig sinds de aankomst in Malacca van Portugese missionarissen in 1511. St.-Franciscus Xaverius kwam er aan in 1545. De katholieke Kerk telt 850.720 gelovigen (3 procent van de bevolking), verdeeld over twee aartsbisdommen – Kuala Lumpur en Kota Kinabula – en 7 bisdommen. Er zijn 11 bisschoppen, 274 diocesane priesters, 119 priesters die tot een kloosterorde of congregatie behoren, 123 mannelijke religieuzen, 759 vrouwelijke religieuzen en 270 seminaristen. De katholieken zijn er sterk geëngageerd in de evangelisatie en de gezins- en jongerenpastoraal, maar ook in vorming en in de sociale en caritatieve sector. De katholieke Kerk beschikt er over heel wat scholen, in het bijzonder voor de opvang en vorming van kansarmen en immigranten. Katholieken worden er gewaardeerd voor hun inzet voor een harmonieuze samenleving en de verzoening tussen de verschillende gemeenschappen.

De commentaren zijn gesloten.