25-07-11

Ierse nuntius voor overleg teruggeroepen

Giuseppe Leanza.JPGBRUSSEL (KerkNet) – De persdienst van het Vaticaan heeft vanmiddag bevestigd dat aartsbisschop Giuseppe Leanza, de apostolische nuntius in Ierland, teruggeroepen is naar Rome voor overleg. “Na de publicatie op 13 juli van het rapport van de onderzoekscommissie die in opdracht van de Ierse regering de beschuldigingen in verband met seksueel misbruik door geestelijken van het bisdom van Cloyne – het zogeheten ‘Cloyne rapport’ – en, in het bijzonder, de reacties erop, heeft het staatssecretariaat de apostolische nuntius in Ierland voor overleg naar Rome teruggeroepen”, bevestigt een persbericht van Radio Vaticaan. 


Pater Ciro Benedettini, de vicedirecteur van de persdienst van het Vaticaan, antwoordde op vragen van journalisten dat het terugroepen van de nuntius allereerst is bedoeld om het staatssecretariaat en andere betrokken dicasteries toe te laten te overleggen met het oog op een officieel antwoord van de Heilige Stoel op het Cloyne rapport. Hij bevestigde dat de terugroeping van de nuntius, een maatregel die Rome slechts uitzonderlijk neemt, wijst op de ernst van de situatie en op het wens van de Heilige Stoel om de zaak met evenveel objectiviteit als vastberadenheid te behandelen. Tegelijk ontkende Benedettini niet dat Rome door de felheid van de reacties verrast is en betreurt dat sommige reacties sterk overdreven zijn. “Maar het terugroepen van de nuntius moet in eerste begrepen worden als de uiting van de wens van de Heilige Stoel om daadwerkelijk en ernstig samen te werken”, voegde hij eraan toe.

De commentaren zijn gesloten.