23-07-11

De Pausen - Geweldige vakantielectuur

norwich de pausen.jpgBRUSSEL (KerkNet/K&l) – Deze Norwich, geboren in 1929, is een beroemde Engelse schrijver van geschiedenisboeken, onder meer over Byzantium en Venetië. Zijn echte naam luidt John Julius Cooper en de man is viscount (burggraaf) van Norwich en lid van het Britse Hogerhuis. In De pausen vertelt de tachtiger het spannende verhaal van de opvolgers van Petrus.Hij doet dat op de wijze die in de Angelsaksische landen heel populair is: met een stevig en leesbaar verhaal. De vijfhonderd bladzijden lezen lekker weg en op een drafje reizen we door tweeduizend jaar kerkgeschiedenis. Over alle pausen heeft Norwich wat te vertellen.Hij vermeldt zelfs welke paus als laatste een baard droeg. Dat was Innocentius XII, gestorven in 1700. Norwich: „Ik ben geen wetenschappelijk beoefenaar van de geschiedenis en mijn boeken zijn geen wetenschappelijke werken. 


In dit boek valt waarschijnlijk weinig te vinden waar een kerkhistoricus van enig niveau niet al heel goed van op de hoogte is. Dit boek is net als al mijn andere boeken bestemd voor de gemiddelde lezer die beschikt over enige intelligentie, voor iedereen die, of hij nu wel of niet een gelovige is, iets meer te weten wil komen over de achtergronden van wat in alle opzichten toch een verbluffend verhaal is: de geschiedenis van de pausen.”

Norwich is een rasverteller en hanteert een lichtvoetige stijl, maar dat betekent niet dat hij zijn onderwerp niet stevig beheerst en belangrijke facetten uit dit rijke verhaal over het hoofd ziet. Zo vertelt hij wel degelijk over de pauselijke bul Unigenitus uit 1713 die het jansenisme veroordeelde, maar eigenlijk vooral van belang was voor de katholieken in Frankrijk en onze streken.Op de theologische achtergronden van het jansenisme gaat hij dan weer veel minder in. 

Ook valt op dat Norwich bijzonder geïnteresseerd is in de late middeleeuwen en de ‘monsterlijke pausen’ van de vijftiende en zestiende eeuw. Over dat onderwerp valt natuurlijk veel en smakelijk te vertellen. Aan de kerkleiders van de laatste honderd jaar, inclusief de ‘sociale’ paus Leo XIII, besteedt Norwich dan weer geen vijftig bladzijden. Toch wel vreemd, want het waren net de laatste pausen die op een nieuwe manier het hoogste ambt gingen invullen. 

De pausen van Avignon zouden hoogst verwonderd zijn over de enorme media-aandacht die hun verre navolger vandaag te beurt valt. Geweldige vakantielectuur. (EDS) 

John Julius Norwich, De pausen, Bert Bakker, Amsterdam, 2011, 565 blz., 34,95 euro, ISBN 978 90 351 3635 9.

De commentaren zijn gesloten.