20-07-11

China bereidt alweer nieuwe onwettige bisschopswijding voor

china, shantou, rome, bisschoppen, harbin, joseph yue fusheng, eglises d'asie, peking, patriottische katholieke vereniging, shenyang, paul pei junmin, hongkong, priesters, BRUSSEL (KerkNet/Zenit) – Nog maar net heeft de paus de zonder instemming van Rome gewijde bisschop van Shantou geëxcommuniceerd (foto) of Peking maakt zich alweer op voor een nieuwe onwettige bisschopswijding. “De Chinese autoriteiten hebben laten weten dat de wijdingen van bisschoppen doorgaan zoals gepland. Na de drie jongste onwettige wijdingen de afgelopen maanden, zal eerstdaags een nieuwe bisschop voor het bisdom Harbin, in het noorden van het land, gewijd worden”, bericht het persagentschap Eglises d’Asie. 


Het zou gaan om Joseph Yue Fusheng, die al enkele jaren ‘administrator’ is van het bisdom. Volgens Eglises d’Asie gaat om een protégé van de overheid die in een december vorig jaar in Peking is aangesteld tot een van de vicepresidenten van de Patriottische Katholieke Vereniging. Hij is onlangs tot bisschop van Harbin verkozen. Rome heeft hem toen meteen laten weten dat zijn kandidatuur door de paus niet werd aanvaard. 


“Voor de wijding van de bisschop van Harbin zal Peking zo goed als zeker de ‘officiële’ – en door Rome erkende – bisschop van Shenyang, mgr. Paul Pei Junmin, inschakelen”, schrijft Eglise d’Asie. “Ook deze bisschop werd in december immers ‘verkozen’ tot vicepresident van de Patriottische Vereniging. En hij zal moeten blijk geven van een bijzonder sterke vastberadenheid om niet te laten dwingen aanwezig te zijn in Harbin voor de wijdingsplechtigheid. Maar hij zal daarbij zonder twijfel gesteund worden door zijn priesters, die pal achter hem zijn gaan staan toen hij weigerde naar Shantou te gaan voor de bisschopswijding op donderdag 14 juli. Waarnemers in Hongkong noemen dit een bemoedigende reactie. In de context van de gespannen situatie van de laatste maanden wordt zo goed als elke katholiek in China gedwongen kleur te bekennen. En toch kan men vaststellen dat zowel gelovigen als priesters desondanks de moed hebben om geen contact te hebben met bisschoppen die gewijd zijn zonder toestemming van Rome en zich daarmee buiten de universele Kerk hebben geplaatst.”

De commentaren zijn gesloten.