19-07-11

Aartsbisschop Chaput ruilt Denver voor Philadelphia

charles j. chaput.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI heeft aartsbisschop Charles Chaput van Denver benoemd tot opvolger van kardinaal Justin Rigali aan het hoofd van het aartsbisdom Philadelphia. Kardinaal Rigali werd op 19 april vorig jaar 75 en bood toen, zoals kerkrechtelijk voorgeschreven is, zijn ontslag aan de paus aan. 


Mgr. Charles Chaput is 66 en deels van Indiaanse afkomst. In 1965 trad hij in bij de kapucijnen om er drie jaar later zijn geloften af te leggen. In 1970 werd hij tot priester gewijd. Na actief te zijn geweest in de provincie Midden-Amerika van de kapucijnenorde werd hij in 1988 bisschop van Rapid City (South Dakota). In 1997 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Denver (Colorado). Hij was daarmee de eerste aartsbisschop van Indiaanse afkomst (Native American) in de VS. 


Mgr. Chaput staat in de VS bekend als een uitmuntend schrijver (met enkele bestsellers op zijn naam) en uitgesproken verdediger van de plaats van de Kerk in het openbare leven. Hij is heel sterk bekommerd om de pastorale zending van de katholieke Kerk, die hij verwijt serieus te kort te zijn geschoten in het doorgeven van het authentieke apostolische geloof aan het volk Gods. “We moeten dringend beter zien te doen, in het bijzonder in de opleiding van leken”, liet hij al vaker optekenen. 


Zijn verhuis naar Philadelphia komt er op een moeilijk moment voor het aartsbisdom, dat in een zware crisis verkeert sinds het in februari dit jaar af te rekenen kreeg met een lange lijst van onthullingen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken.

Interview met Bisschop Chaput - Engels

Interview met Bisschop Chaput - Frans

Interview met Bisschop Chaput - Spaans

De commentaren zijn gesloten.