15-07-11

Pauselijke Raad Cor Unum viert 40ste verjaardag : naastenliefde en evangelisatie gaan samen

cor unum.JPGBRUSSEL (KerkNet/RadVat) – De Pauselijke Raad ‘Cor Unum’ viert vandaag vrijdag zijn 40ste verjaardag. De raad werd door paus Paulus VI opgericht op 15 juli 1971, met als opdracht alle caritatieve initiatieven binnen de katholieke Kerk te bundelen. 


“Zowel de samenleving als de Kerk maakten toen belangrijke veranderingen door”, schrijft kardinaal Robert Sarah in een uitvoerige terugblik in L’Oservatore Romano. In West-Europa woedde de contestatie in het zog van Mei ’68, die ook de Kerk niet onberoerd liet. Het Tweede Vaticaanse Concilie had terecht aangedrongen op het belang van de relatie tussen Kerk en wereld, maar de het verlangen naar een meer humane wereld riskeerde uit te monden in een samenleving die te eenzijdig op het binnenwereldse focuste. “Het sterke sociale engagement dreigde het getuigenis vanuit het evangelie uit te vlakken”, schetst de Guineese kardinaal, die de pauselijke raad sinds oktober 2010 voorzit, de historische context.


“Cor Unum is toen opgericht om, onder auspiciën van de Heilige Stoel, als plaats van ontmoeting, dialoog en coördinatie van de katholieke caritatieve organisaties. Paus Paulus VI was zich bewust van de misverstanden die het concept van de caritas in de Kerk dreigden te ondergraven. Het was hoog tijd om eraan te herinneren dat streven naar gerechtigheid alleen niet volstaat; dat de beoefening van de christelijke naastenliefde ook altijd gepaard moet gaan met gebed en de verkondiging van Gods woord; dat evangelisatie niet hetzelfde is als proselitisme; dat er een onderscheid dient gemaakt tussen de vele filantropische initiatieven en katholieke instellingen…” 

Kardinaal Sarah wijst erop dat paus Joannes Paulus II vanaf het begin van zijn pontificaat het verband tussen evangelisatie en naastenliefde sterk heeft onderstreept. En het is die onlosmakelijke band die als een rode draad doorheen de eerste encycliek van paus Benedictus XVI loopt: in een moderne cultuur, die verzwakt is door de afwezigheid van God, kan de naastenliefde van de Kerk mensen helpen om God terug te vinden. “Die profetische visie is de inspiratiebron van de huidige opties van Cor Unum”, schrijft de kardinaal. 


In de loop der jaren zijn de competenties van Cor Unum versterkt. De raad treedt wereldwijd in actie om de ergste nood te lenigen bij natuur- en andere rampen en heeft daarbij vooral oog voor de meest kwestbaren. Sinds 2004 begeleidt Cor Unum het werk van Caritas Internationalis en van CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la Soldiarité). « Het doel is samen te werken in Christus opdat de humanitaire actie in harmonie zou blijven met het kerkelijk leergezag, en daarbij niet vergeten dat de afwezigheid van God vaak de diepste wortel is van het menselijke lijden”, aldus nog kardinaal Sarah.

De commentaren zijn gesloten.