14-07-11

Vaticaan ontgoocheld over nieuwe onwettige bisschopswijding in China

shantou ordination.jpgBRUSSEL (KerkNet/RadVat) – De Heilige Stoel heeft zijn “verdriet en bezorgdheid” uitgedrukt naar aanleiding van een nieuwe ongeoorloofde bisschopswijding vandaag donderdag in China. Op vraag van journalisten herhaalde pater Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, het standpunt van het Vaticaan en de paus: een bisschopswijding zonder pauselijk mandaat is een daad die haaks staat op de eenheid van de universele Kerk.


Acht door de paus erkende bisschoppen hebben vanmorgen de wijding bijgewoond van Joseph Huan Bingzhang tot bisschop van Shantou, in de provincie Guangdong. En dit ondanks de strenge waarschuwing van de Heilige Stoel. Een aantal van hen bevestigde dat ze daartoe door het regime werden verplicht. De wijdingsplechtigheid werd geleid door de voorzitter van de Katholieke Patriottische Vereniging, in aanwezigheid van een 1.500-tal gelovigen en onder streng politietoezicht. 


Volgens het kerkelijk recht wordt een onwettige wijding bestraft met excommunicatie. En die sanctie geldt zowel voor de wijdeling als voor al wie betrokken is bij de toediening. Maar datzelfde canonieke recht houdt ook rekening met verzachtende omstandigheden voor wie daarbij op de een of andere manier onder druk wordt gezet. Er is overigens al een bisschop van Shantou, benoemd door de paus en in de clandestiniteit gewijd in 2006. De afgelopen maanden stelt de door de overheid erkende Katholieke Patriottische Vereniging zich opnieuw almaar autonomer op tegenover Rome. 


Eerder van de week bevestigde aartsbisschop Savio Hon Tai Fai, de secretaris van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, dat deze nieuwe bisschopswijding een stap achteruit betekent in de relatie tussen Rome en Peking. Hij verklaart de nieuwe en oplopende spanningen tegen de achtergrond van nakende belangrijke wijzigingen aan het hoofd van de communistische partij. Een soort van subtiele electorale campagne. Mgr. Hon Tai Fai noemt de situatie in alle geval ernstig en ze roept volgens hem denken aan de jaren 1950.

De commentaren zijn gesloten.