08-07-11

Anglicanen overleggen over evangelisatie en oecumene

BRUSSEL (KerkNet/SIR) – De synode van de anglicaanse Church of England and Wales overlegt nog tot 12 juli a.s. aan de Universiteit van York over de evangelisatie en de oecumenische samenwerking met de verschillende christelijke Kerken. Daarbij wordt ook een belangrijk voorstel besproken dat anglicaanse en methodistische voorgangers toelaat om in elkaars kerkdiensten voor te gaan. De methodisten, die eerder deze week overlegden, keurden een voorstel goed om de kerkelijke bedieningen in overeenstemming te brengen met het kerkelijk recht van de anglicaanse Kerk. Beide kerkgemeenschappen gaan ook na hun zij hun onderlinge samenwerking kunnen versterken. 


Tijdens de anglicaanse synode is er ook veel aandacht voor de geloofsverkondiging in de moderne samenleving. De bijeenkomst opent zaterdagmorgen met een toespraak van aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury.

De commentaren zijn gesloten.