02-07-11

Vaticaan werkt aan document over relatie tussen priester en gelovigen

BRUSSEL (KerkNet/CNS) – De Congregatie voor de Clerus werkt een document uit over de relatie tussen priesters en leken. Daarin is er ook aandacht voor het beheer van kerkelijke goederen. De instructie zal de taak van de priester opnieuw duidelijk omschrijven, te midden van de vele veranderingen en nieuwe uitdagingen. Dat werd aan het Amerikaanse katholieke nieuwsagentschap ‘Catholic Newsservice’ bevestigd in Rome. 


Volgens CNS wordt het initiatief onder meer ingegeven door ontevredenheid over de manier waarop parochiesluitingen vaak plaatsvinden. Het document is tevens een antwoord op het feit dat vele priesters worden overbevraagd. De tekst beklemtoont dat het administratieve beheer van de parochies niet zonder meer aan leken kan worden overgelaten en hij maakt duidelijk dat het bestuur van de parochie fundamenteel onderdeel is van het priesterschap. Met de publicatie wil de Congregatie voor de Clerus verhinderen dat de priestertaak, tegen de achtergrond van het dalend aantal priesters en de fusie van parochies, wordt gereduceerd tot die van bedienaar van de sacramenten.

De commentaren zijn gesloten.