02-07-11

Oost-Afrikaanse bisschoppen over 50 jaar evangelisatie

 

amcea.jpg

BRUSSEL (KerkNet/CISA) – AMECEA, de raad van bisschoppenconferenties van acht landen uit Oost-Afrika, buigt zich nog tot 7 juli a.s. over de 50ste verjaardag van de evangelisatie van de regio. Aan de bijeenkomst nemen 350 afgevaardigden, onder wie 150 bisschoppen, deel.


De voorzitter van AMECEA, aartsbisschop Tarcisio Ziyaye van Blantyre (Mali), verklaarde bij de opening van het overleg dat de raad vastbesloten is om zich te blijven inzetten voor de solidariteit en het welzijn van de bevolking. Hij loofde de raad ook omdat die heeft aangetoond dat etnische en religieuze verschillen, net als het eigenbelang, kunnen worden overwonnen. Hij onderstreepte de grote bijdrage van de katholieke Kerk in de regio in de uitbouw van het onderwijs en de oprichting van andere instellingen, zoals ziekenhuizen.

“De AMECEA heeft de toekomst van de bevolking van Oost-Afrika mee vorm gegeven door de bevordering van de mensenrechten, rechtvaardigheid en vrede, de godsdienstvrijheid en inzet voor de zwaksten en goed bestuur.”

De commentaren zijn gesloten.