23-06-11

Vlaams Parlement keurt resolutie goed over religieuze minderheden

vlaamse parlement.jpgBRUSSEL (KerkNet) – De commissie buitenlands beleid van het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel goed over de situatie van christelijke en andere religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië. De resolutie werd ingediend door Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes. 


Kennes: “Zoals het Europees parlement en de Raad van Europa, neemt nu ook het Vlaams Parlement een duidelijk standpunt in over recente schendingen van het recht op vrijheid van geloof of levensbeschouwing, om van geloof te veranderen of er aan te verzaken.” Ward Kennes verwijst naar de exodus van christenen uit Irak en het geweld tegen tegenstanders en het misbruik van de blasfemiewetten in Pakistan. Kennes: “Ook discriminatie, mishandeling en vernieling van eigendommen, ontvoering en gedwongen bekering komen voor. In Egypte laait het geweld tegen Koptische christenen op.” 

In de resolutie wordt de Vlaamse Regering gevraagd om bij haar samenwerking met derdewereldlanden rekening te houden met het respect voor de godsdienstvrijheid, evenals de levensomstandigheden van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden. Er wordt tevens aangedrongen op de grootste omzichtigheid bij het verlenen van vergunningen voor wapenexport aan landen waar de rechten van religieuze minderheden worden geschonden. Het Vlaams Parlement verzoekt anderzijds de religieuze overheden om verdraagzaamheid te bevorderen en zich in te zetten tegen haat, en gewelddadig extremisme. 

 

Tekst van de resolutie van het Vlaamse Parlement

 

 

De commentaren zijn gesloten.