23-06-11

'Europese burger heeft recht op vrije zondag'

Piotr Mazurkiewicz.jpgBRUSSEL (KerkNet/SIR) – De bescherming van de vrije zondag is zowel voor de arbeiders als de werkgevers belangrijk, wegens de toenemende druk vanuit de zakenwereld en de supermarkten om 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 te werken. Dat zegt COMECE-secretaris Piotr Mazurkiewicz, naar aanleiding van de oprichting van de Europese Alliantie voor de Vrije Zondag, eerder deze week. De COMECE is de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie.


Piotr Mazurkiewicz:

“De zondag was al in de Oudheid wegens religieuze redenen een rustdag. Vandaag vormt de zondagsrust een belangrijk onderdeel van de Europese erfenis. Zondag is niet alleen voor christenen, maar voor iedereen belangrijk.”

Daarom wordt er in de platformtekst van de alliantie niet zozeer naar godsdienstige motieven verwezen en steunen bijvoorbeeld ook de liberale vakbonden dit initiatief. De platformtekst verdedigt de zondagsrust wegens de veiligheid op het werk, de versterking van het maatschappelijjk weefsel, evenals de bescherming van het gezinsleven en de maatschappelijke relaties. 

De Poolse priester Piotr Mazurkiewicz vestigt er nog de aandacht op dat studies bewijzen dat er meer arbeidsongevallen plaatsvinden als gevolg van late werkuren of zondagswerk. “Als afgevaardigden van de Europese bisschoppen onderstrepen wij het bijzondere karakter van de zondag. Een eerdere Europese richtlijn verwees expliciet naar de zondag als rustdag. Die passage moest van het Europese Gerechtshof worden geschrapt. De Europese Commissie werkt momenteel een nieuwe richtlijn uit. Wij streven ernaar dat daarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het uitzonderlijke karakter van de zondag.”

De commentaren zijn gesloten.