20-06-11

Rotterdam neemt afscheid van bisschop Ad van Luyn

ad van luyn.jpgROTTERDAM (KerkNet) - Met een druk bijgewoonde eucharistieviering heeft mgr. Adriaan van Luyn s.d.b. op zaterdag 18 juni afscheid genomen als bisschop van Rotterdam. O.m. kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima en kardinaal Simonis woonden de plechtigheid bij. Op 2 juli a.s. neemt mgr. dr. J.H.J. van den Hende de bisschopszetel in bezit tijdens een eucharistieviering in de Rotterdamse kathedraal. 


In de homilie bracht mgr. Van Luyn zijn wapenspreuk in herinnering: ‘Collabore Evangelio’, ‘Draag uw deel in het lijden voor het Evangelie’. Hij benadrukte dat deze inspanning niet is voorbehouden aan theologen en ambtsdragers, maar dat heel het volk van God, alle gelovigen, zich moet inspannen om de dialoog als opdracht van de Kerk te verwezenlijken. De persoonlijke relatie met Christus is daarbij richtinggevend voor de weg van de liefde, de enige weg die niet doodloopt. 

Mgr. Adriaan H. van Luyn s.d.b. werd op 27 november 1993 door paus Joannes Paulus II benoemd tot bisschop van Rotterdam en op 12 februari 1994 bisschop gewijd en geïntroniseerd in de kathedrale kerk van Rotterdam. Van 1994 tot 2008 was hij vicevoorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Binnen de conferentie was hij referent voor de relaties met het Jodendom en voor de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), waarvan hij eerst vicevoorzitter (sinds 2000) en sinds 2006 voorzitter is. Dat voorzittershap blijft hij vervullen tot maart 2012. Sinds januari 2008 is hij voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij blijft dit tot het einde van deze maand.

De commentaren zijn gesloten.