17-06-11

Lezingen Hoogfeest H. Drie-eenheid A

Lezing uit het boek Exodus 34,4b-6.8-9. 

 

trinite A 1lec.jpg


Moses hakte dus twee stenen tafelen, gelijk aan de eerste, besteeg vroeg in de morgen de berg Sinaï, zoals Jahweh het hem had bevolen, en nam de twee stenen tafelen met zich mee.
Toen daalde Jahweh neer in de wolk, terwijl Moses daar op Hem wachtte en Jahweh aanriep bij zijn Naam.
Nu ging Jahweh hem voorbij, en Jahweh riep: Jahweh is een barmhartige en ontfermende God, lankmoedig, vol van liefde en trouw,
Haastig wierp Moses zich op zijn knieën, boog zich ter aarde,
en sprak: Heer, zo ik genade gevonden heb ik uw ogen, Heer, trek dan mee op, te midden van ons. Zeker het is een weerbarstig volk; maar vergeef ons onze zonde en schuld, en neem ons als uw erfdeel aan.

Lezing uit het boek Daniël 3,52.53.54.55.56. 
Geloofd zijt Gij, Heer, o God onzer vaderen; Geprezen, verheven voor eeuwig! Geloofd zij uw heilige en heerlijke Naam; Geprezen, verheven in de eeuwen der eeuwen! 
Geloofd zijt Gij in uw heilige en heer­lijke tempel; Geprezen, verheven voor eeuwig! 
Geloofd zijt Gij op de troon van uw rijk; Geprezen, verheven voor eeuwig! 
Geloofd zijt Gij, die tronend op kerubs de afgrond doorschouwt; Geprezen, verheven voor eeuwig! 
Geloofd zijt Gij in het firmament van de hemel; Geprezen, verheven voor eeuwig! 

Lezing uit de 2e brief van de apostel Paulus aan de Corinthiërs 13,11-13. 
Overigens broeders, weest blijde, verbetert u, laat u vermanen, weest eensgezind en vreedzaam; en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen.
De genade van den Heer Jesus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van den heiligen Geest zij met u allen. 

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3,16-18. 

 

trinite A ev.jpg


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.
Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eengeboren Zoon. 

 

©Evangelizo.org 2001-2010

23:30 Gepost door Wally in Ter bezinning | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, bijbel, schrift, lezingen, drie-eenheid, liturgie, zondag, oordeel, geloof, liefde | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.