15-06-11

Mager wijdingsjaar voor Kerk in België

priesterwijding.jpgBRUSSEL (KerkNet/Tertio) – Een rondvraag van het Vlaamse weekblad ‘Tertio’ leert dat er dit jaar in Vlaanderen en in Wallonië telkens drie diocesane priesterwijdingen zijn. Vorig jaar waren het er vier in Vlaanderen en zeven in Wallonië, in 2009 ging het om respectievelijk één en negen. 


De Vlaamse priesterwijdingen vinden alle drie in het bisdom Brugge plaats. Bisschop Jozef De Kesel wijdt in september en oktober ook nog drie mannen tot permanent diaken. De bisdommen Hasselt, Gent en Antwerpen hebben geen diocesane priesterwijdingen. Mogelijk wordt er in Hasselt in het najaar wel een permanent diaken gewijd. In Gent worden op 16 oktober vier permanente diakens gewijd en in Antwerpen kwam er in het voorjaar één permanent diaken bij. Aan Nederlandstalige kant telt het aartsbisdom geen priesterwijdingen. Voor december zijn wel vier wijdingen tot permanent diaken gepland. 

Aan Franstalige kant is er één priesterwijding op 19 juni in de kathedraal van Brussel. Er is ook nog één priesterwijding in de kathedraal van Namen en één in de kathedraal van Doornik, telkens op 26 juni. Ook bij de Belgische religieuzen vinden wijdingen plaats, maar daarvan zijn geen cijfers beschikbaar. ‘Tertio’ kwam wel te weten dat op 26 juni in Berchem een karmeliet, op 7 augustus een norbertijn van Grimbergen, op 4 september één van Averbode en op 10 september één van Tongerlo de priesterwijding ontvangen.

De commentaren zijn gesloten.