14-06-11

Vlaamse onkerkelijkheid beent Waalse bij

nieuwe tijden nieuwe mensen.jpgBRUSSEL (KerkNet/Tertio) – Nog de helft van de Belgische bevolking noemt zich katholiek, tegenover 72% in 1981. Dat blijkt uit het Europees Waardenonderzoek, nu ook in het Nederlands verschenen onder de titel ‘Nieuwe tijden, nieuwe mensen’. Volgens de studie vertegenwoordigen wekelijkse kerkgangers ouder dan 18 jaar 10% van de bevolking. 20% gaat maandelijks of op religieuze feestdagen naar de kerk. 70% gaat nooit of zeer uitzonderlijk. Het aantal dat niet tot een religieuze strekking behoort, steeg van 24 naar 42%. 


Drie groepen katholieken 

De onderzoekers onderscheiden drie ‘soorten’ gelovigen. ‘Kernkatholieken’ gaan ten minste maandelijks naar de kerk, zijn lid van religieuze of kerkelijke organisaties, en/of doen gratis vrijwilligerswerk. ‘Middenmoters’ gaan ten minste maandelijks naar de kerk, maar engageren zich niet verder. ‘Randkerkelijken’ definiëren zichzelf als katholiek, maar gaan slechts occasioneel of helemaal niet naar de kerk. Het uitgesproken relativerende denken over goed en kwaad is met bijna 45% het hoogst onder niet-katholieken en het laagst onder kernkatholieken, 30%. 

Minder dan één op de vijf gelooft in een persoonlijke God 

Bijna een kwart van de Belgen is niet langer in een katholiek milieu opgegroeid. Ongeveer de helft van de onkerkelijke bevolking, die in Vlaanderen even groot werd als in Wallonië, is dat al sinds ten minste twee generaties. Die groep groeit en vertegenwoordigt bijna een vierde van de bevolking. 72% van de Vlaamse katholieken is randkerkelijk, in Wallonië bijna 80%. Het geloof in God daalde de voorbije drie decennia van 80 naar 60%. Dat ging gepaard met een verschuiving in het Godsbeeld. Vandaag verwijst ‘God’ voor meer dan een derde van de Belgen naar een levenskracht of geest. Minder dan één op de vijf gelooft in een persoonlijke God tot wie kan worden gesproken en gebeden. Nog een op de drie Belgen gelooft in een leven na de dood en in de hemel. Het vertrouwen in de Kerk daalde de jongste twee decennia met een derde tot een op de drie Belgen.

De commentaren zijn gesloten.