14-06-11

'Godsdienst is belangrijker dan politiek'

tertio.jpgBRUSSEL (KerkNet/Tertio) – Belgen vinden godsdienst belangrijker dan politiek. Dat is uniek in Europa, maar het belet niet dat beiden steeds verder wegzakken. Gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid genieten veruit het meeste vertrouwen bij onze landgenoten. Dat blijkt uit de resultaten van een omvattend Europees waardenonderzoek. De resultaten zijn gebaseerd op 1.509 interviews afgenomen in 2009. Het Vlaamse weekblad ‘Tertio’ brengt in een extra dossier uitvoerig verslag uit over de resultaten van het onderzoek.


Volgens de studie zijn er behalve voor euthanasie geen spectaculaire nieuwe trends in ons land, in vergelijking met tien jaar geleden. Bijna de helft van de bevolking vindt euthanasie gerechtvaardigd, een op de vier Belgen blijft abortus en homoseksualiteit principieel afwijzen. Ontkerkelijking, secularisering en individualisering zetten zich gewoon door. “Dat maar een op de drie burgers vertrouwen heeft in de competentie en goede bedoelingen van de politieke partijen, de pers, de banken en de kerk, stemt tot nadenken”, schrijven de auteurs. 

Zelfbeschikking 

De evolutie naar lichamelijke zelfbeschikking gaat voort. Tijdens de voorbije tien jaar daalde de groep die abortus en homoseksualiteit sterk afkeurt, met 9% tot iets meer dan een kwart van de Belgen. Opvallend is de toegenomen tolerantie voor euthanasie. Bijna één op de twee Belgen vindt levensbeëindiging vrijwel steeds aanvaardbaar. Minder dan één op de tien Belgen vindt zelfdoding zonder meer gerechtvaardigd. Iets minder dan de helft vindt ‘kunstmatige inseminatie/in-vitrobevruchting’ vrijwel altijd aanvaardbaar. 

Sneeuwbaleffect 

Volgens de godsdienstsocioloog Karel Dobbelaere (K.U. Leuven) bevestigt de studie dat de Kerk maatschappelijk steeds sterker wordt gemarginaliseerd: “Kinderen zien vandaag het levenslicht in gezinnen die al onkerkelijk zijn. Je krijgt dan een soort sneeuwbaleffect. De pedofiliecrisis versnelt vermoedelijk dit proces. Ook de deelname aan overgangsrituelen gaat achteruit.” De professor emeritus stelt vast dat sekten het religieuze vacuüm niet oplossen, terwijl massamedia en reclame de rol van de kerk op het gebied van zingeving en sociale cohesie lijken over te nemen. “De door die kanalen doorgegeven normen beïnvloeden in grote mate. Naarmate minder mensen zich bij de Kerk betrokken voelen, beïnvloedt dit in elk geval de sfeer in de samenleving. Onderzoek toont aan dat dit gevolgen heeft voor een minder positieve houding tegenover vreemdelingen.”

De commentaren zijn gesloten.