12-06-11

Vaticaan verwerpt illegale wijdingen in China

BRUSSEL (KerkNet/Ucanews) – De Pauselijke Raad voor Wetgevende teksten herhaalt nogmaals dat de illegale wijdingen van nieuwe bisschoppen onvermijdelijk tot excommunicatie leiden. Het document van de raad werd integraal gepubliceerd in de zaterdageditie van ‘L’Osservatore Romano’ 


De vicevoorzitter van de door het communistische bewind gecontroleerde Patriottische Vereniging kondigde een week geleden aan dat er de komende maanden in totaal een tiental patriottische bisschoppen worden gewijd. Hun benoeming gebeurde door de vereniging zelf, zonder inspraak van de paus. 

De Pauselijke Raad voor Wetgevende teksten richt zich in de tekst rechtstreeks tot de bisschoppen die zullen gewijd worden en waarschuwt hen dat zij geëxcommuniceerd worden, indien hun wijding zonder de nodige toestemming van Rome plaatsheeft. Er wordt tevens op gewezen dat op basis van canon 1382 van het kerkelijk wetboek dezelfde straf van toepassing is voor de bisschop die de wijding voltrekt. 

De commentaren zijn gesloten.