09-06-11

Kardinaal Cordes betreurt gebrek aan Westers geloofsenthousiasme

paul josef cordes.jpgBRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – De Duitse curiekardinaal Paul Josef Cordes betreurt in de woensdagbijdrage ‘Christ und Welt’ van de Duitse krant ‘Die Zeit’ dat het gelovigen ten noorden van de Alpen ontbreekt aan geloof in de veranderende kracht van geloof en Kerk, terwijl gelovigen elders in de wereld daarvan wel overtuigd zijn.


De Duitse curiekardinaal was jarenlang voorzitter van de Pauselijke Raad ‘Cor unum’. Hij stelt zijn hoop vooral op nieuwe gemeenschappen en charismatische bewegingen. Hij stelt ook vast dat die zelfs in kerkelijke kringen en media vaak als marginaal verschijnsel worden beschouwd. “Zelfs in de Kerk zelf wordt getracht om het vuur van deze bewegingen eerder te doven, dan te doen oplaaien.”

De commentaren zijn gesloten.