03-06-11

Lannoo publiceert Nederlandse vertaling van jeugdcatechismus Youcat

youcat.jpgBRUSSEL (KerkNet) – Uitgeverij Lannoo publiceert deze week de Nederlandse vertaling van de internationale jongerencatechismus ‘YouCat’. Aan de oorspronkelijk Duitstalige publicatie ging vier jaar voorbereiding vooraf. Daarbij werd een beroep gedaan op pedagogen, theologen, religieuzen en jongeren zelf. De jeugdcatechismus tracht de rijkdom van het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier aan jongeren voor te stellen. De publicatie nodigt jongeren en eenieder die de Kerk een warm hart toedraagt uit om de geloofsleer van de katholieke Kerk beter te leren kennen. In tegenstelling tot de ‘oude’ catechismus is het bij deze nieuwe uitgave niet de bedoeling om de vragen en antwoorden uit het hoofd te leren. De publicatie wil jongeren wel aansporen om na te denken over hun geloof en om daarover met anderen te praten. 


Paus Benedictus XVI schrijft in het voorwoord: “Studeer in de catechismus! Ik zou zó graag willen dat jullie dat doen. Bestudeer de catechismus, met hartstocht, en houd vol! Studeer thuis, rustig op je kamer, of als je vrienden hebt: lees er samen in, vorm een studiegroepje of een netwerk, gebruik internet om met elkaar van gedachten te wisselen. Jullie moeten nog veel dieper vertrouwd raken met het geloof dan de generatie van jullie ouders.” De uiteindelijk 304 pagina’s tellende Nederlandse vertaling met 527 vragen behandelt zowel kernvragen over het geloof als: ‘Waarom geven wij het geloof door?’ of ‘Wat is liefde?’ en actuele vragen zoals ‘Is bidden geen vlucht voor de werkelijkheid?’ of ‘Is euthanasie toegestaan?’. Teksten in de marge - met Bijbelcitaten, citaten van kerkvaders, heiligen, filosofen en denkers van vroeger en nu of toelichting bij moeilijke begrippen - vullen het geheel aan en zorgen voor verdieping.

Het geheel wordt geïllustreerd met enkele leuke cartoons en kleurrijke foto’s die door de jongeren zelf gemaakt en gekozen zijn. ‘YouCat’ wordt in totaal in 177 talen vertaald en wordt op 700.000 exemplaren verspreid onder jongeren die deelnemen aan de Wereldjongerendagen.

De commentaren zijn gesloten.