31-05-11

Vaticaan hervormt Gemeenschap van de Zaligsprekingen (Communauté des Béatitudes)

philippe madre beatitudes.jpgBRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – De ‘Communauté des béatitudes’ (Gemeenschap van de Zaligsprekingen) wordt vanaf juli a.s. hervormd als lekenvereniging naar kerkelijk recht en in drie takken onderverdeeld. Dat schrijft de Franse krant ‘La Croix’. De hervorming komt er na een kerkelijke visitatie op vraag van de Franse bisschoppen na heel wat moeilijkheden en spanningen binnen de gemeenschap, waarbij bijna een derde van de leden de gemeenschap verliet. 


De Heilige Stoel drong er de afgelopen jaren op aan gemeenschappen met het oog op het kloosterleven te hervormen en daarbij een strenge scheiding te hanteren tussen gezinnen en celibatair levende leden. De ‘Gemeenschap van de Zaligsprekingen’ bestaat vanaf juli uit drie gescheiden leefgemeenschappen: ongehuwde mannen onder wie ook priesters, ongehuwde vrouwen en gemeenschappen van leken. 

De ‘Communauté des béatitudes’ werd in 1974 door het echtpaar Ephraim en Josette Croissant opgericht, in het spoor van de bloei van de charismatische beweging. Philippe Madre, permanent diaken en mede-stichter, werd ontheven wegens seksueel machtsmisbruik.

De commentaren zijn gesloten.