29-05-11

Nieuw leven

nieuw leven.jpg

Volledig herwerkte en geactualiseerde uitgave van succesvol magazine


BRUSSEL (KerkNet) – In 2005 startte, in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, een succesvolle serie van magazines met betrekking tot levensvragen en christelijk geloof bij uitgeverij Halewijn. Deze dialoog wordt op een originele en uitnodigende manier aangepakt in frisse en eigentijdse taal en vormgeving. ‘Opnieuw geboren – Je kind laten dopen’, het eerste magazine, kende een grote weerklank: meer dan 30.000 exemplaren vonden hun weg naar de ouders van pas geboren kinderen. Reden om na een evaluatie van het concept en de gebruiksmogelijkheden een volledig herwerkte en geactualiseerde versie uit te brengen. De nieuwe titel, ‘Nieuw leven’, nodigt ouders uit om door de geboorte van hun kindje over hun eigen leven en ‘het’ leven na te denken en te ontdekken wat dit voor hen betekent. 

Weinig menselijke ervaringen zijn immers zo speciaal als het krijgen van een kind. Het geeft een fantastisch gevoel. Waar komt dat nieuwe leven vandaan? Is er iets of Iemand die dit leven draagt en behoedt? Heeft God hier iets mee te maken? En waarom laten gelovigen hun kinderen dopen? 

Dit magazine neemt de lezer in een boeiende mix van interviews en artikels mee op een fascinerende ontdekkingstocht naar de betekenis van nieuw leven: hoe is het mogelijk dat nieuw leven ontstond in het grote heelal? Zijn wij schepping of toeval? Hoe ervaren ouders een geboorte? Hoe beleeft een vroedvrouw een geboorte? Waarom willen mensen eigenlijk kinderen? Wat beleeft een kind tijdens zijn eerste levensjaar? Welke rituelen ontwikkelen de grote godsdiensten rond de geboorte van een kind? Hoe zorg je voor een gezonde opvoeding, ook op religieus vlak? Waarom zou je je kindje laten dopen? 

Onderdeel van een reeks 

De serie magazines met betrekking tot levensvragen telt intussen zeven titels en noemt sinds de jongste uitgave (‘Tussen goed en kwaad’) ‘Leven - wat er echt toe doet’. Deze titel is programmatisch: de magazines willen een dialoog tot stand brengen tussen de hedendaagse zinzoeker en de rijke kansen tot zingeving die het christelijk geloof biedt. De magazines kaderen daarom in een boeiend project van eerste verkondiging en geloofsverdieping. 

Doelgroepen 

De magazines zijn bedoeld voor mensen die een sacrament vragen (of een uitvaart), parochieteams en andere vormingsgroepen en vrijwilligers die een thema op een toegankelijke manier willen verkennen. Bovendien kunnen de magazines ook aangeboden worden als een kleine attentie aan alle mensen die geconfronteerd worden met een levensvraag of een levensmoment waarin ze ankerpunten zoeken, ook al vragen zij niet onmiddellijk naar een sacrament of christelijk ritueel. In scholen, ziekenhuizen en verpleeginstellingen zijn de mogelijkheden eveneens legio. 

Bestellen 

‘Nieuw leven’ kost 4 euro en slechts 3 euro vanaf 30 exemplaren. Te bestellen bij uitgeverij Halewijn www.halewijn.info, in liturgische centra en via bestelling in de boekhandels.

De commentaren zijn gesloten.